سیاست روز 3 ارديبهشت 1398 ساعت 23:04 http://siasatrooz.ir/vdca0an6u49nwm1.k5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : همه تیترهای یک روزنامه نون به نرخ روزخور شنبه: دولت ناتوان از مهار بحران ارز... -------------------------------------------------- متن : شنبه: دولت ناتوان از مهار بحران ارز یک شنبه: مدیرعامل بانک ملی حباب ارز را ترکاند دوشنبه: دولت از مهار سیل هم عاجز بود سه شنبه: دولت با تدبیر و امید سیل را هم به زانو درآورد چهارشنبه: تشکیک در مدرک تحصیلی برادر آقای رئیس جمهور پنج شنبه: با شایعه پردازان برخورد می شود شنبه: خبر مرگش یک شنبه: خبر سلامتی