سیاست روز 20 فروردين 1397 ساعت 10:06 http://siasatrooz.ir/vdca0en6y49nwa1.k5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : چرایی تکرار یک سناریو محافل رسانه‌ای سیاسی و رسانه‌ای عربی و غربی و صهیونیستی بار دیگر مسئله حمله شیمیایی توسط سوریه و متحدانش در منطقه دوما را مطرح کرده‌اند حا -------------------------------------------------- متن : محافل رسانه ای سیاسی و رسانه ای عربی و غربی و صهیونیستی بار دیگر مسئله حمله شیمیایی توسط سوریه و متحدانش در منطقه دوما را مطرح کرده اند حال این سوال مطرح است که چرا در شرایط کنونی چنین اتهاماتی علیه سوریه مطرح شده است؟! بخشی از این جوسازی ها را برگرفته از تحولات داخلی سوریه می توان دانست ارتش سوریه توانسته در منطقه غوطه شرقی تروریست ها را پاکسازی و محاصره منطقه دوما را تکمیل نماید روند تحولات نظامی سوریه بر هم زننده معادلات گروه های تروریستی و حامیان آنها خواهد بود بر این اساس حامیان تروریست ها با جوسازی های شیمیایی برآنند تا در عملیات ارتش سوریه توقف ایجاد کرده تا هم فرصت تنفسی برای تروریست ها به وجود آید و هم زمانی برای ارسال تسلیحات و کمک به این گروه ها فراهم شود. نکته ای دیگر تحرکات صورت گرفته علیه توافقات سه جانبه نشست استانبول است؛ همگریی ایران، ترکیه و سوریه در نشست سران سه کشور در استانبول می تواند تاثیرات مثبت زیادی در حل بحران سوریه داشته باشد. دشمنان سوریه با تقویت گروه های تروریستی اقدامات نظامی مستقیم امریکا و فرانسه و اکنون با ادعاهای شیمیایی در دوما برآنند تا از یک سو از اهمیت و نقش و جایگاه توافقات استانبول در حل بحران سوریه بکاهند و هم از سوی دیگر آنها می خواهند با ایجاد هزینه برای کشور سوریه و متحدانش به باج گیری سیاسی در روندهای آتی سیاسی معادلات سوریه بپردازند. نکته دیگر آنکه همزمان با سفر بن سلمان ولیعهد سعودی به امریکا، امریکایی ها وعده دادند در صورت تامین هزنیه های حضور و اقداماتشان در سوریه به همکاری با کشورهای عربی علیه سوریه بپردازند، با توجه به اقدامات کشورهای عربی به ویژه عربستان و امارات و قطر در اجرای خواسته های امریکا مبنی بر خریدهای تسلیحاتی، اذعان یا به رسمیت شناختن ماهیت رژیم صهیونیستی می توان گفت ادعاهای شیمیایی مطرح شده علیه سوریه نوعی بیان اجرای تعهدات امریکا مبنی بر ادامه بحران سازی در سوریه است. با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت تکرار ادعاهای شیمیایی علیه سوریه نه تنها نشات گرفته از توان تروریست ها و دشمنان سوریه نیست بلکه ناشی از چالش های داخلی و بیرونی آنها در قبال سوریه است. آنها که نتوانستند با حمایت از تروریست ها و حتی اقدام نظامی مستقیم به اهداف ضد سوری خود دست یابند اکنون با تکرار سناریوی بحران شیمیایی به دنبال جوسازی های تبلیغاتی برای پنهان سازی ناکامی های خود و البته باج گیری سیاسی و امنیتی از سوریه و متحدانش هستند. رویکردی که به واسطه دستاوردهای ارتش سوریه در مبارزه با تروریست و نیز اقدامات ایران و روسیه در حمایت از سوریه با ناکامی همراه خواهد شد. نویسنده: قاسم غفوری