سیاست روز 1 مهر 1391 ساعت 21:59 http://siasatrooz.ir/vdca0wn0.49n0w15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : خودروسازان مي‌گويند در برابر ساخت هر خودرو يك درخت مي‌كارند! "جرايد" -------------------------------------------------- متن :