سیاست روز 19 آذر 1390 ساعت 20:51 http://siasatrooz.ir/vdca6oni.49noi15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : اينجا صف انتخابات يا عرضه اجناس با كالابرگ نيست! -------------------------------------------------- متن : اينجا صف انتخابات يا عرضه اجناس با كالابرگ نيست! اينجا صف متخلفين رانندگي است كه مي خواهند بدانند تا به حال چقدر جريمه به حسابشان نوشته شده است.