سیاست روز 4 مهر 1399 ساعت 22:24 http://siasatrooz.ir/vdcaamn6y49n6y1.k5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : اقتصاد بلبشویی رییس جمهور: کسی فکر نکند دولت ... روی ... گذشته است... -------------------------------------------------- متن : رییس جمهور: کسی فکر نکند دولت ... روی ... گذشته است. نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید. الف) پا پا ب) دست یقه ملت ج) دست عصا د) دست دست عبارت زیر از کیست؟ همان ها که در ایران فیلتر می کنند خودشان فیلترشکن می فروشند. الف) یکی از بوق های استکبار جهانی ب) یکی از عوامل وابسته به لابی صهیونیست ها ج) یکی از سران فتنه شاخه جریان انحرافی د) رییس جمهور سابق ایران برادر نوبخت: اقتصاد ایران در سال آینده ... خواهد شد. نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید. الف) انقباضی ب) انبساطی ج) گشایشی د) بلبشو