سیاست روز 21 ارديبهشت 1396 ساعت 3:44 http://siasatrooz.ir/vdcaauno.49noe15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : مسابقه برای ذوب «آرای یخ‌زده» بخشی از آرای رأی دهندگان که آنها را با عناوینی مثل «قشر خاکستری» می‌نامند شامل... -------------------------------------------------- متن : یکم: دیرتصمیم بخشی از آرای رأی دهندگان که آنها را با عناوینی مثل قشر خاکستری می نامند شامل کسانی هستند که هنوز تصمیم نگرفته اند. نگارنده برخلاف تعبیر رایج آرای خاکستری مایل هستم این افراد را دیرتصمیم و آرای آنها را یخ زده بنامم. زیرا قصد ندارم لزوما با رویکرد منفی به این آرا نگاه کنم. این آرای یخ زده و دیرتصمیم شامل چند طیف هستند؛ ۱- مخالفان جمهوری اسلامی در میان افرادی که هنوز به تصمیم نرسیده اند؛ طیف ضدانقلاب یا مخالف بسیار اندک هستند. زیرا می دانیم و در انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ نیز مشخص شد این طیف اتفاقاً خیلی زود تصمیم گرفته و مثلاً بنا داشتند به مثلث جیم (حضرات آیات جنتی، یزدی و مصباح یزدی) رأی ندهند. این طیف که به هردلیل متأثر از رسانه های غرب و ضدانقلاب هستند برای انتخابات ریاست جمهوری نیز تصمیم خود را گرفته و در سودای واگرائی بیشتر نظام اتفاقاً بعد از اعلام صلاحیت داوطلبان در ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ تمایل دارند به رئیس جمهور مستقر رأی دهند چون او را بیش از دیگران برای تحقق منویات خود مناسب دیده اند. ۲-گله مندان؛ این طیف به تصمیمات و عملکرد بخشهای مختلف نظام در حوزه اقتصاد، معیشت و حتی تصمیمات سیاسی، گلایه هایی دارند و خود به دسته های جزئی تری تقسیم می شوند. - برخی تنها رویکرد معیشتی دارند. - برخی هیچ یک داوطلبان حاضر در صحنه را پاسخگوی مطالبات خود نمی یابند. - برخی نوعی نگرش این همانی به همه داوطلبان حاضر در صحنه دارند و به ویژه از عدم ورود داوطلبی خاص گلایه دارند. ۳- کم دغدغه ها؛ یک طیف دیگر شامل افرادی هستند که صورت مسأله سیاست و انتخابات برای آنها، صورت مسأله کم اهمیتی است و به دلایل مختلف شب امتحان و صبح روز انتخابات، تصمیم می گیرند. دوم: مسابقه اتخاذ ادبیات خاص هریک از داوطلبان در روزهای اخیر با این پیش فرض صورت می گیرد که از بین رأی دهندگان دیرتصمیم آرای بیشتری را جذب کند. یکی از داوطلبان رویکرد تهاجم به دولت را برگزیده تا گله مندان به عملکرد اقتصادی و تبعیض آمیز دولت مستقر را به سوی خود جلب کند. یکی از داوطلبان رویکرد تهاجم به حاکمیت را در روزهای اخیر برگزیده تا سهم بیشتری از طیف دیرتصمیم را جذب سبد آرای خود کند. پیش فرض این داوطلب آن است که هنوز بخش مهمی از افراد دیرتصمیم و آرای یخ زده متعلق به سبد آرای مخالفان نظام است. این رویکرد ناشی از یک خطای جامعه شناختی است. زیرا این قشر بدون اتخاذ ادبیات تهاجمی علیه حاکمیت و با همان شعار اعتدال تصمیم خود را حداکثر از ۳۱ فروردین گرفته و داوطلب خود را نیز برگزیده بود. اما اصرار بر رویکرد تهاجم به حاکمیت شعار اعتدال را کمرنگ می کند و از سوی دیگر سبد آرای وی کم خواهد کرد. سوم: درک حتی اگر تنها بخواهیم به موضوع به عنوان یک عملیات سیاسی بنگریم؛ جذب آرای یخ زده، نیازمند درک درست ترکیب این آرا و دغدغه های متفاوت افراد دیرتصمیم است. بررسی آرای شعب اخذ رأی در انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ نشان می دهد آرای یخ زده متعلق به اقشار به اصطلاح فرودست، حاشیه نشین، مستضعف و محروم، بود. این قشر با پمپاژ ترس از دیوارکشی خیابانها و ایجاد ارعاب از اعدام ضدانقلاب پای صندوق نمی آید. قشری که قرار بود با این هراس افکنی پای صندوق رأی بیاید، تصمیم خود را گرفته و رأی خود را از ۳۱ فروردین نوشته است. قشر مستضعف و محروم اگر اهتزاز پرچم عدالت را در پویش داوطلبی نبیند، باید حداقل بوی نان را از تنور انتخابات استشمام کند و کسی می تواند دغدغه این قشر را درک کند که نه دیروز و امروز بلکه سالها همدرد مستضعف و کوخ نشین بوده باشد.