سیاست روز 22 خرداد 1398 ساعت 1:14 http://siasatrooz.ir/vdcaeon6049nwe1.k5k4.html -------------------------------------------------- ترقی: عنوان : مسئولان الزامات شرایط مقاومتی کشور را رعایت کنند -------------------------------------------------- متن : عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه عملکرد درست مسئولان یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت روحیه مقاومت مردم است، گفت: هرچه مشارکت مردم در مقاومت در برابر دشمن بیشتر شود و مردم شرایط و سبک زندگی خود را با شرایط مقاومتی کشور تنظیم کنند، هزینه مقاومت هم کاهش می یابد. حمیدرضا ترقی اظهار کرد: امید به آینده و پیروزی، ایمان به راه و هدف، آمادگی برای فداکاری و ایثار در راه هدف، انگیزه دینی و اعتقادی و احساس عدم سوء استفاده مالی از شرایط اقتصادی کشور می تواند روحیه مقاومت جامعه را تقویت کند. وی افزود: عملکرد درست مسئولان یکی دیگر از عوامل اصلی ایجاد و تقویت روحیه مقاومت مردم است. عملکرد مسئولان باید به گونه ای باشد که مردم احساس کنند تلاش خالصانه ای برای حل مشکلات کشور وجود دارد و مسئولان الزامات شرایط مقاومتی که کاهش هزینه و صرفه جویی و تغییر سبک زندگی از اشرافی به زندگی معمولی است را رعایت می کنند.