سیاست روز 19 مهر 1398 ساعت 22:56 http://siasatrooz.ir/vdcai6n6e49n661.k5k4.html -------------------------------------------------- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات: عنوان : دولت باید تا ۱۵ آبان لایحه بودجه «شرکت‌های دولتی» را به مجلس ارسال کند -------------------------------------------------- متن : عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید تا ۱۵ آبان لایحه بودجه شرکت های دولتی را به مجلس ارسال کند. این قانون بوده و دولت مکلف به اجرای آن است. محمد حسینی گفت: پیرو اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است لایحه بودجه شرکت های دولتی را یک ماه جلوتر از بودجه سالیانه، یعنی در تاریخ ۱۵ آبان به مجلس ارسال کند. وی تاکید کرد: امیدواریم با ارسال لایحه بودجه شرکت های دولتی به مجلس آنهم برای نخستین بار، بتوانیم بودجه شرکت های دولتی را به صورت دقیق تر در مجلس بررسی کنیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: اصلاح آئین نامه داخلی مجلس پیرو ارسال لایحه بودجه شرکت های دولتی به مجلس می تواند موجب افزایش بهره وری در شرکت های دولتی شود. وی بیان داشت: بررسی لایحه بودجه شرکت های دولتی باعث خواهد شد تا مجلس وقت و دقت بیشتری بر روی این بخش از بودجه گذشتته تقریبا رقم بسیار بزرگی از بودجه کل کشور را شامل می شود. وی بیان داشت: دولت باید تا تاریخ ۱۵ آبان لایحه بودجه شرکت های دولتی را به مجلس ارسال کند. این قانون بوده و دولت مکلف به اجرای آن است. این نماینده مجلس تاکید کرد: ما مطلع شدیم که دولت برای ارسال لایحه بودجه شرکت های دولتی به مجلس اقدامات اولیه را انجام داده است.