سیاست روز 10 بهمن 1390 ساعت 22:10 http://siasatrooz.ir/vdcaiyn0.49n6e15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : کودکان کلکته به نشانه احترام به مهاتما گاندی رهبر بزرگ استقلال کشورشان در سالمرگ او خود را به شکل و شمایل او در آورده اند -------------------------------------------------- متن :