سیاست روز 6 آبان 1399 ساعت 19:12 http://siasatrooz.ir/vdcammn6e49n6a1.k5k4.html -------------------------------------------------- در سفر استانی محمد مخبر صورت گرفت؛ عنوان : آغاز عملیات احداث ۵۰۰۰ واحد مسکن محرومان در گیلان توسط ستاد اجرایی فرمان امام -------------------------------------------------- متن : پروژه ۴۰ هکتاری "مسکن برکت" با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در سفیدرود رشت آغاز شد. بعدازظهر امروز با حضور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، محرابیان رئیس مرکز عمران ستاد اجرایی، فرماندار و جمعی از مسئولان استانی، کلنگ ساخت ۵۰۰۰ مسکن محرومان در منطقه سفیدرود رشت زده شد. محمد مخبر در حاشیه این مراسم با بیان اینکه مسکن جزو یکی از ارکان رفاه اجتماعی در جامعه است، اظهار کرد: یکی ار اهداف ستاد اجرایی فرمان امام ایجاد آرامش در جامعه بوده و به همین منظور مسئولیت سنگین ساخت بخشی از مسکن ملی را تقبل کرده ایم. وی افزود: از ۴۰۰ هزار واحدی که در قالب طرح مسکن ملی قرار است در سراسر کشور ساخته شود ، ۲۵ درصد آن را ستاد اجرایی فرمان تقبل کرده است. وی افزود: تاکنون ستاد اجرایی ۱۶۰ هزار واحد مسکونی برای افراد کم برخوردار در سراسر کشور ساخته و یا در ساخت آن مشارکت کرده است.