سیاست روز 28 شهريور 1399 ساعت 21:12 http://siasatrooz.ir/vdcaomn6y49n6e1.k5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : تکرار آدرس‌های غلط طی هفته‌های اخیر تحرکات آمریکا در خاورمیانه افزایش یافته است که محور آن را نیز اقدامات ترامپ رئیس جمهور این کشور تشکیل می‌دهد... -------------------------------------------------- متن : طی هفته های اخیر تحرکات آمریکا در خاورمیانه افزایش یافته است که محور آن را نیز اقدامات ترامپ رئیس جمهور این کشور تشکیل می دهد. در این میان دو محور رفتار آمریکایی ها مشاهده است. بخش نخست ان تحرکات را اجرای روند سازش میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی تشکیل می دهد. ترامپ با ادعای مقابله با ایران، کشورهای عربی را به همراهی با رژیم صهیونیستی سوق داده و ادعا کرده است که این همگرایی امنیتی و اقتصادی می تواند مانع اقدامات ایران در منطقه شود. با همین ادعا برخی کشورهای عربی نیز سازش با رژیم صهیونیستی را توجیه و ادعا کرده اند که برای مقابله با تهدیدات ایران به روابط با رژیم صهیونیستی پرداخته اند. نکته قابل توجه آنکه آمریکایی ها همزمان ادعای تقویت توان نظامی این کشورها را مطرح کرده بودند چنانکه امارات مدعی دریافت اف ۳۵ از آمریکا شده بود. این وعده ها با ایران هراسی در حالی مولفه ای برای سازش برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی شد که در روزهای اخیر فاز جدید تحرکات آمریکا در قبال خاورمیانه در حال اجراست و آن نیز ادعای اجرای تحریم های جدید علیه ایران است. ترامپ بر این ادعاست که برای مقابله با ایران از یک سو به دنبال اجرای مکانیسم ماشه و از سوی دیگر طرح ممانعت از فروش تسلیحات با ایران را آغاز خواهد کرد. این ادعاهای ضد ایرانی ترامپ در حالی مطرح می شود که یک نکته کلیدی در این رفتارها وجود دارد و آن اینکه ترامپ این اقدامات را نوعی امتیازدهی به کشورهای که سازش کرده اند عنوان نموده است. در اصل ترامپ به جای اجرای تعهدات نظامی و اقتصادی به بحرین و امارات در ازای سازش آنها با رژیم صهیونیستی، مقابله با ایران را امتیازی برای این کشورها عنوان کرده است. در اصل ترامپ با ادعای ایران هراسی و آدرس غلط تهدید بودن ایران، این کشورها را به سازش با رژیم صهیونیستی سوق داده تا از این مسئله برای انتخابات پیش رو بهره برداری نماید و در تکرار آدرس غلط دادنهایش تحریم را امتیاز بزرگ آمریکا به بحرین و امارات عنوان می کند. در اصل می توان گفت که آمریکا نه تنها امتیازی به این کشورها نداده بلکه با فریب کاری آنها را به سازش سوق داده و در مرحله دوم نیز به بهانه ای جدید از اجرای تعهدات خود شانه خالی کرده است. در اصل بحرین و امارات تن به سازش ذلت باری داده اند که در نهایت هیچ دستاوری برای آنها به همراه نداشته است و صرفا امتیازاتی مجانی در ازای هیچ به آمریکا داده اند. نویسنده: قاسم غفوری