سیاست روز 2 اسفند 1390 ساعت 22:13 http://siasatrooz.ir/vdcaown0.49nue15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : یک کودک افغانی به همراه پدرش در یک اردوگاه آوارگان... -------------------------------------------------- متن : یک کودک افغانی به همراه پدرش در یک اردوگاه آوارگان در کابل در صف دریافت لباس های زمستانی از مرکز توزیع کمک های آلمان ایستاده است.