سیاست روز 21 آذر 1390 ساعت 19:03 http://siasatrooz.ir/vdcauwn0.49nwu15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : مجسمه های سلام با موضوع ادای احترام به ساحت مقدس رضوی در عرصه میدان شهدای مشهد نصب شده اند. -------------------------------------------------- متن :