سیاست روز 26 آبان 1398 ساعت 0:41 http://siasatrooz.ir/vdcaw6n6y49n6i1.k5k4.html -------------------------------------------------- سخنگوی دولت: عنوان : طرح معیشت اقشار کم‌درآمد مقطعی نیست -------------------------------------------------- متن : علی ربیعی گفت: طرح معیشت اقشار کم درآمد مقطعی نیست و به طور منظم هر ماه مبلغ اختصاص یافته به خانواده ها پرداخت می شود. علی ربیعی سخنگوی دولت در پایان جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا گفت: ایجاد عدالت اجتماعی، برخوردار شدن ۶۰ میلیون ایرانی با تأکید بر خانوارهای کم درآمد، مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش رانت، مدیریت مصرف و مقاوم سازی اقتصاد، از جمله اهداف طرح حمایت از معیشت اقشار کم درآمد است. ربیعی با اشاره به طرح معیشت اقشار کم درآمد تاکید کرد: این طرح مقطعی نیست و به طور منظم هر ماه پرداخت می شود و منابع آن تامین شده است. سخنگوی دولت در مورد تصمیمات جلسه شورای هماهنگی اقتصادی در مورد موضوع قیمت حمل و نقل گفت: با توجه به عدم افزایش گازوئیل به نظر اقدامات برای کنترل نرخ حمل و نقل کافی است.