سیاست روز 5 بهمن 1396 ساعت 2:02 http://siasatrooz.ir/vdcayun6049nwo1.k5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : چیز قوطی ها گفت مردم برای خودشان چیز ساخته‌اند. یعنی قوطی ساخته‌اند و همین حرف باعث شد برادر ضرغامی به آقای رییس جمهور حمله کند که چرا به سر پناه... -------------------------------------------------- متن : گفت مردم برای خودشان چیز ساخته اند. یعنی قوطی ساخته اند و همین حرف باعث شد برادر ضرغامی به آقای رییس جمهور حمله کند که چرا به سر پناه رعیت "قوطی" گفته است. از آنجا که چیزهای ما یعنی قوطی های ما تقریبا یک شکل و یک اندازه است و با چیزها همان قوطی های آقایان مسئول تومنی صنار تفاوت دارد فلذا از طرف اقشار آسیب پذیر از برادر ضرغامی تشکر می کنیم که با وجود ضرغامی بودنش به قوطی های ما اهمیت می دهد. در باب قوطی های ما و قوطی های اینها یک بحث به قدمت تاریخ است. مثل همان مبحث مواضع ما که همیشه شفاف است و مواضع اینها که همواره در هاله ای از ابهام به سر می برد. به تجربه ثابت شده که مواضع را می شود شفاف کرد اما قوطی های کوچک را هر کاری بکنی باز همان قوطی فسقلی باقی می مانند. ننجون در همین راستا پیشنهاد می کند عندالمطالبه مردم و مسئولان به طور موقت قوطی های خود را عوض کنند بلکه بتوانند در آینده درک بهتری از قوطی های همدیگر داشته باشند و ناخواسته به هم توهین نکنند که برادر ضرغامی هم اینجوری قاطی نکند. در همین راستا پیشنهاد می شود که: الف ) بعد از این آقای روحانی به جای رضا رشیدپور با خاله شادونه به گفتگو بنشیند که اگر صحبت قوطی شد سوء تفاهم پیش نیاید. ب) عامل اختلاس در وزارت نفت را سریع برگردانید تا برادر ضرغامی درباره این موضوع هم اطلاعیه صادر نکند وگرنه هر چه که دیدید از چشم خودتان دیدید. ج) حقوق ننجون را هم دوبرابر کنید. همینطور الکی و در راستای قوطی آزمایی!