سیاست روز 22 آبان 1398 ساعت 22:26 http://siasatrooz.ir/vdcb08b8grhb8sp.uiur.html -------------------------------------------------- عنوان : جزئیات دستگیری تعدادی از کارمندان متخلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور -------------------------------------------------- متن : رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با کمک مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به شناسایی تعدادی از متخلفین درون و برون سازمانی اقدام کردیم و امروز تعدادی از این افراد دستگیر شدند. خداییان درباره دستگیری تعدادی از کارمندان متخلف این سازمان بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله سازمان های خدمت گذاری است که ارتباط تنگاتنگ با مردم دارد و سالانه بیش از یکصد میلیون خدمت در بخش های مختلف املاک، شرکت ها، مالکیت معنوی و اجرای اسناد به مردم ارائه می دهد. وی ادامه داد: علی رغم کمبود هایی که در بعد نیروی انسانی است، اما همکاران با تلاش شبانه روزی و طاقت فرسای خود سعی می کنند در نهایت دقت، سرعت و سلامت به مردم خدمت رسانی کنند. خداییان ادامه داد: خواسته ای که اکثر همکاران از ما دارند و در جلسات عمومی و خصوصی مطرح می کنند این است که با معدود افرادی که با ارتکاب به حیثیت آن ها لطمه وارد می کنند برخورد شود. رئیس سازمان ثبت اسناد املاک کشور بیان کرد: لذا ما با کمک مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به شناسایی تعدادی از متخلفین درون و برون سازمانی اقدام کردیم که امروز تعدادی از این افراد دستگیر شدند. وی ادامه داد: ما سعی کردیم نظارت را هم درون سازمان و هم برون سازمان گسترش بدهیم و با کسانی که با ارتکاب تخلف به حیثیت سازمان و همکاران ما لطمه می زنند، که برخی در درون و بیرون دستگاه هستند، برخورد خواهیم کرد. خداییان افزود: معمولا در بیرون دستگاه و سازمان افرادی هستند که مرتب بدون داشتن کار شخصی به واحدهای ثبتی ما مراجعه می کنند و اطراف این واحدها پرسه می زنند و بعضا به نام همکاران ما سواستفاده و بعضی همکاران را وسوسه می کنند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: تعدادی از این افراد را دستگیر کردیم و قطعا این برخوردها ادامه خواهد داشت، دسته ای دیگر افرادی هستند که دفاتری را تحت عناوین مختلف مثل ثبت شرکت ها، اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایجاد کرده اند یا تبلیغ هایی تحت عنوان ثبت تضمینی و علائم تجاری در فضای مجازی و حقیقی دارند. وی افزود: این افراد بعضا تخلفاتی که مرتکب می شوند به نام سازمان ثبت نوشته می شود ما سعی کردیم در این قسمت نظارت ها را افزایش بدهیم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: چنانچه این افراد متخلف باشند با آنها هم برخورد لازم صورت خواهد گرفت و برخوردهای با آن مقطعی نیست و استمرار خواهد داشت و سعی می کنیم در کنار اقدامات پیشگیرانه اقدامات برخوردی را در دستور کار داشته باشیم.