سیاست روز 29 مهر 1393 ساعت 23:59 http://siasatrooz.ir/vdcb50bw.rhb9zpiuur.html -------------------------------------------------- چهارجوابي عنوان : مدل اقتصادي نوبختیسم وزیر آموزش و پرورش: تلاش می‌کنیم تا طی دو تا سه سال آینده سیستم گرمایشی تمام مدارس را ایمن کنیم با شرکت بیمه بحث آتش‌سوزی و حوادث ناگوار دانش -------------------------------------------------- متن : وزیر آموزش و پرورش: تلاش می کنیم تا طی دو تا سه سال آینده سیستم گرمایشی تمام مدارس را ایمن کنیم با شرکت بیمه بحث آتش سوزی و حوادث ناگوار دانش آموزی را پیش بینی کردیم تا در صورت بروز حادثه بخشی از خسارت جبران شود. از اظهارنظر فوق نتیجه مي گیریم که: الف) علم از ثروت بهتر است ولی عقل هم چیز بدی نیست. ب) ثروت از علم مهم تر است و عقل خیلی چیز لازمی نیست. ج) عقل خیلی خوب است وگرنه علم و ثروت به هر حال مي آیند و مي روند. د) علم و ثروت و عقل به هیچ دردی نمی خورند و سخنان حکیمانه یک چیز دیگر است. محمد باقر نوبخت: کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه رشد قیمت ها با سرعت ‏کمتری صورت می گیرد. به این مدل اقتصادی چه مي گویند؟ الف) نوبختیسم ب) بدبختیسم ج) شوربختیسم د) سیاه بختیسم نقطه چین زیر را پر کنید. شهردار تهران: در دهه ۷۰ هر فردی اگر پول داشت مي توانست... الف) شهردار تهران بشود. ب) روی سیبیل شهردار بنشیند و نقاره بزند. ج) هر چه دلش خواست بخرد. د) تراکم بگیرد.