سیاست روز 10 شهريور 1398 ساعت 22:23 http://siasatrooz.ir/vdcb8gb8srhb80p.uiur.html -------------------------------------------------- عنوان : پیام نمایشگاه سوریه این روزها همچنان یکی از کانون‌های اصلی تحولات غرب آسیا و حتی جهان است اما آنچه کمتر در باب این کشور مطرح می‌شود... -------------------------------------------------- متن : سوریه این روزها همچنان یکی از کانون های اصلی تحولات غرب آسیا و حتی جهان است اما آنچه کمتر در باب این کشور مطرح می شود برگزاری نمایشگاه بین المللی اقتصادی دمشق است. نمایشگاهی که نه تنها شرکت های سوریه و دوستانش بلکه از بسیاری از کشورها حتی از کشورهای غربی و آنانی که ادعای مقابله با سوریه را نیز سر می دادند در آن حضور یافته اند. حال این سوال مطرح می شود که چرا این نمایشگاه در این شرایط زمانی برگزار می شود و چه پیام هایی با خود به همراه دارد؟ یکی از مهمترین پیام های این نمایشگاه را می توان پیام امنیت و ثبات سوریه دانست. کشورهای غربی و مهر ه های منطقه ای آنها تلاش بسیار دارند تا همچنان سوریه را کشوری ناامن و فروپاشیده و نظام این کشور را ناتوان در تامین امنیت نشان دهند. بر همین اساس نیز محور پردازش های رسانه ای آنها حول محور مباحث نظامی است که برجسته سازی اقدامات گروه های تروریستی و نیز تحرکات ارتش ترکیه و کشورهای غربی محور این اقدامات را تشکیل می دهد. بر گزاری این نمایشگاه به خوبی نشانگر سطح بالای امنیت و ثبات قابل اعتماد در سوریه و توان بالای نظام سوریه در تامین امنیت سراسری است بگونه ای که حتی شرکت های اروپایی نیز به حضور در این نمایشگاه پرداخته اند. نکته دیگر سطح و میزان مشارکت کشورها در این نمایشگاه است. ظرفیت های بالای اقتصادی و البته توان نظام سوریه در تامین امنیت سرمایه گذاری موجب شده تا حتی شرکت های کشورهایی که رویکرد تقابلی با سوریه دارند در این نمایشگاه حضور یابند چنانکه هیأت بازرگانان اماراتی که برای شرکت در نمایشگاه بین المللی اقتصادی دمشق به سوریه سفر کرده است، از توافق با طرف سوری درباره سرمایه گذاری در عرصه های مختلف خبر داد. عبدالله سلطان العویس رئیس اتاق بازرگان و صنایع شارجه در این باره دو طرف اماراتی و سوری درباره سرمایه گذاری در زمینه انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، کشاورزی و صنایع زراعی توافق کردند. این حضور نشان می دهد که از یک سو شرکت ها و فعالان اقتصادی پذیرنده ادعاهای واهی دولتمردانشان علیه سوریه نیستند و با اعتماد کامل به سمت این کشور می روند و از سوی دیگر این حضور را می توان شکست مدعیان سرنگونی نظام سوریه و اجبار آنها برای پذیرش حقایق موجود دانست. به عبارتی دیگر این نمایشگاه را می توان سندی بر جایگاه مهم سوریه در اقتصاد جهانی و معادلات منطقه ای دانست در حالی که حضور کشورها در این نمایشگاه ناتوانی دشمنان سوریه برای سرنگونی نظام و نابودی این کشور را آشکارتر می سازد. این مسئله این پیام مهم را به جهان مخابره می کند که دشمنان سوریه توان مقابله با مقاومت را ندارند و در نهایت گزینه ای جز تسلیم شدن در برابر آن نخواهند داشت و سوریه در مسیر پیشرفت و بازسازی پیش خواهد رفت و تسلیم بحران سازان نخواهد شد. نویسنده: فرامرز اصغری