سیاست روز 1 آبان 1395 ساعت 23:16 http://siasatrooz.ir/vdcbs5b9.rhbz9piuur.html -------------------------------------------------- دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی: عنوان : بیداری اسلامی درسطح منطقه در معرض نمایش است -------------------------------------------------- متن :