سیاست روز 27 خرداد 1397 ساعت 21:50 http://siasatrooz.ir/vdcbsab8zrhbgzp.uiur.html -------------------------------------------------- عنوان : شایعات سیاسی کمیته امداد -------------------------------------------------- متن : چند وقتی است که مدام درباره نحوه خدمت رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) شایعاتی ناخوشانید مخابره می شود، یک روز از افطاری دادن در غزه! یک روز از کمک به سایر مردم دنیا به جای کمک به مستمندان در داخل و یک روز هم بابت ساختمان عریض و طویل! اما چرا با وجود این شایعات هنوز مردم به کمیته امداد نگاه بهبودی اوضاع داشته و حتی میزان فطریه های جمع شده امسال از سال های گذشته بیشتر شده است؟! ابتدا باید بدانیم که وقتی شفافیت کم شود شایعات در اذهان عمومی اثر کرده و هر حرفی مورد باور مردم قرار می گیرد، کمیته امداد گرچه کمتر از حد انتظار شفاف بوده و شفاف هست اما در سال های اخیر با تغییر ساختمان عریض و طویلی که پیشینیان در سوهانک ساخته بودند، توانسته اعتماد مردم را جلب کند و در ادامه با افزایش مستمری افراد تحت پوشش خود گامی مثبت در زمینه حمایت از مردم بردارد. هر چند هنوز هم شفافیت ها به حد انتظار نرسیده و ابهاماتی درباره نحوه واگذاری صندوق های صدقات به شرکت ها مطرح است اما این سازمان نشان داده که از دیگر سازمان های همطراز خود در جلب اعتماد مردم موفق تر بوده و توانسته سریع به شایعاتی که معمولا سیاسی کاری بوده ورود کرده و به مخاطبان پاسخگو باشد. در همین زمینه به یاد داریم که سال گذشته رئیس کمیته امداد اعلام کرد که برای کمک به محرومین قانونی را مصوب کرده که حقوق و مستمری تحت پوشش های کمیته امداد قبل از کارکنان واریز شود و همیشه روال را بر این اصل بنا گذاشته است. همین اظهارات و موضع گیری های به موقع درباره ابهامات و شایعاتی که گهگاه ایجاد می شود می تواند اعتماد مردم را به همراه داشته باشد، طوری که امسال شاهد افزایش اعتماد مردم به کمیته امداد برای سپردن فطریه و کمک های آنها بودیم. هر چند که به نظر می رسد آنهایی که شایعات را مطرح می کنند بیشتر از اینکه به فکر مردم و محرومین باشند تلاش دارند تا چهره شخص رئیس کمیته امداد را برای احتمال شرکت در انتخابات بعدی تضعیف کنند و این رویه در انتخابات سال ۹۲ نیز تا جایی که فتاح علنی بیان کرد که قصد کاندیداتوری در انتخابات را ندارد، ادامه یافت. از این رو مردم هوشیار باید در جریان باشند که شایعات این روزهای کمیته امداد بیشتر از آنکه به حساب دلسوزی برای محرومین بیان شده باشد درصدد تخریب شخصیت پرویز فتاح است که از سوی رقبا احتمال کاندیداتوری برای انتخابات ۱۴۰۰ را دارد!! هر چند که خود فتاح بارها اعلام کرده کار سیاسی نخواهد داشت و بیشتر به فکر خدمت به محرومان خواهد بود. نویسنده: نسیم بابایی