سیاست روز 28 تير 1398 ساعت 22:35 http://siasatrooz.ir/vdcbz9b8wrhbg9p.uiur.html -------------------------------------------------- امیرعبداللهیان : عنوان : هدف از طرح معامله قرن تجزیه منطقه است -------------------------------------------------- متن : دستیار ویژه رئیس مجلس گفت: طرح به اصطلاح معامله قرن آمریکایی - صهیونیستی برای فلسطین و منطقه در واقع همان اهداف تجزیه منطقه را دنبال می کند. حسین امیرعبداللهیان در دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان افزود: جمهوری اسلامی ایران امنیت لبنان را امنیت منطقه می داند. دور ماندن لبنان از بحران های منطقه ای همواره مورد تاکید تهران است. وی گفت: طرح باصطلاح معامله قرن آمریکایی -صهیونیستی برای فلسطین و منطقه در واقع همان اهداف تجزیه منطقه را دنبال می کند. امروز پارلمان، ارتش، دولت و مقاومت لبنان دست در دست هم برای اعتلای لبنان عمل می کنند و تهران توسعه و امنیت پایدار لبنان را توسعه و امنیت ایران می داند. نبیه بری با قدردانی از حمایت های ایران از ملت لبنان در مقاطع مختلف تاریخی گفت: مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ثبات و امنیت لبنان همواره مورد قدردانی مردم لبنان است.