سیاست روز 11 بهمن 1390 ساعت 19:32 http://siasatrooz.ir/vdcc00qm.2bqsm8laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : خمینی ای امام... -------------------------------------------------- متن : ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جان در ره هدف چون نجات انسان شعار توست مرگ در راه حق افتخار توست این تویی، این تویی پاسدار حق خصم اهریمنان، دوستدار حق بود شعار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ز ما تو را سلام خمینی ای امام خمینی ای امام...