سیاست روز 8 خرداد 1397 ساعت 2:15 http://siasatrooz.ir/vdcc00qss2bqxp8.ala2.html -------------------------------------------------- عنوان : آبستراکسیونی که حمایت از تروریست تلقی شد! بعد از بررسی‌های فراوان و توصیه‌های اکیدی که برای گرفتن مطالبات به حق مردم از متعهدان به برجام صورت گرفته است... -------------------------------------------------- متن : بعد از بررسی های فراوان و توصیه های اکیدی که برای گرفتن مطالبات به حق مردم از متعهدان به برجام صورت گرفته است، همچنان نمایندگان در صدد تصویب مصوبه ای برای گذاشتن بار تعهدی بیشتر بر دوش کشور گرد هم جمع شدند تا کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را که مرتبط با اف.ای.تی.اف است بررسی کنند. اما در جریان رای گیری آبستراکسیونی صورت گرفت و تعدادی از نمایندگان مخالف اف.ای.تی.اف جلسه را ترک کردند و با از نصاب افتادن جلسه، بررسی لایحه مذکور به جلسه بعدی موکول شد! انتظار می رفت که بعد از این حرکت نمایندگان موافق مصوبه جدید بین المللی که تعهداتی را بر گردن جمهوری اسلامی می گذارد، درپی ریشه یابی این مخالفت برآمده و در صدد محقق کردن اولویتی جدید برای استیفای حق از امریکا و اروپا آیند. انتظار داشتیم که نمایندگان ملت تلاش کنند تا از مسببین دعوت از توتال و شرکت های خارجی دیگر که حالا بدون اخذ غرامت کار را رها کرده و رفته اند و آنهایی را که قراردادهای یک طرفه با شرکت های هواپیمایی بسته اند توبیخ کنند و از آنها درباره اینکه چرا حق شکایت و غرامت را در بندهای قراردادها قرار نداده اند توضیح بخواهند، اما در کمال ناباوری موافقان تصویب لایحه کنوانسیون تامین مالی تروریست را در خبرگزاری های جناح خود می دیدیم که با نسبت دادن آبستراکسیون صورت گرفته با تروریست!! و القای این پیام مخفی که آبستراکسیون کنندگان، این کنوانسیون مخالف مبارزه با تروریست هستند، لشکرکشی جدیدی را راه انداخته و اذهان مردم را با فکرهای غیرواقعی مخدوش کنند. آنها به جای اینکه خودشان توضیح دهند بر چه اساس و با چه نیتی لایحه ای را بررسی می کنند که حتی در تفسیر اسم آن با سازمان ها و نهادهای بین المللی توافقی ندارند، با فراری رو به جلو نه تنها مانع از مطالبه از دولتی که چنین لایحه ای را به مجلس داده، شده اند، بلکه اینطور وانمود می کنند که مخالفان با کنوانسیون تامین مالی تروریست، مخالف مبارزه با تروریست هستند! در حالی که اگر همه چیز مساعد و درست و اخلاقی پیش رود موافقان الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریست باید توضیح دهند که واژه تروریست از دید این کنوانسیون که دید سازمان ملل تحت نفوذ امریکاست چگونه تعریف می شود؟! آنها باید به افکار عمومی توضیح دهند که تصویب چنین لایحه ای چه ارتباطی با برجام و مذاکرات منطقه و موشکی دارد؟! آنها باید توضیح دهند که چرا با وجود تذکرات پی درپی رهبری که اخیرا علنی تر در جلسه با مسئولان بیان شد که سازمان ملل هم نتوانسته بی طرف باشد اصرار به پیوستن به کنوانسیونی می کنند که قطعا به جز تحمیل تعهد جدید دستاوردی را برای جمهوری اسلامی در پیش نخواهد داشت؟! چرا آنها که امروز باید پاسخگو باشند طلبکار شده اند و جای مطالبه گر با بده کار تغییر کرده است؟! نویسنده: مائده شیرپور