سیاست روز 30 مرداد 1398 ساعت 22:15 http://siasatrooz.ir/vdcc0xqsp2bqs08.ala2.html -------------------------------------------------- عنوان : مسئولیت بر زمین مانده فلسطین همچنان کانون اصلی تحولات منطقه و جهان است و اگر مسائل حاشیه‌ای همچون تروریسم و بحران‌های دیگر منطقه نبود اکنون... -------------------------------------------------- متن : فلسطین همچنان کانون اصلی تحولات منطقه و جهان است و اگر مسائل حاشیه ای همچون تروریسم و بحران های دیگر منطقه نبود اکنون فلسطین در راس امور قرار داشت و همگان برای حل آن اقدام می کردند. فلسطین در سالهای اخیر با مظلومیتی بیش از گذشته مواجه شده چرا که از یک سو غرب با ادعای روند صلح به اشغالگری صهیونیست ها دامن زده و از سوی دیگر بحران های منطقه و تشدید اختلاف در جهان اسلام مانع از وحدت رویه در حمایت از فلسطین شده است. مجموع این روندها و البته عافیت طلبی برخی سران سازشکار عرب موجب تحرکات بیشتر آمریکا برای نابودی کامل مسئله فلسطین شده است در این میان یک نکته بسیار مهم مطرح است و آن مسئله اسرای فلسطینی است. هیأت رسیدگی به اوضاع اسرای فلسطینی از بی توجهی تعمدی مسئولان زندان های رژیم صهیونیستی به اوضاع اسیران فلسطینی بیمار در این زندانها خبر داد. صهیونیستها عمدا توجهی به اوضاع بد جسمانی اسیران مجروح و مریض فلسطینی نمی کنند. پیش از این نیز منابع خبری از اعتصاب غذای گسترده در زندان های اسرای فلسطینی خبر داده اند. گزارش ها نشان می دهد که تعداد اسیران فلسطینی بیمار در زندان های رژیم صهیونیستی به بیش از ۷۰۰ نفر رسیده است. از مجموع ۵ هزار و۶۰۰ اسیر فلسطینی در زندان های رژیم اسرائیل، ۵۷ نفر زن و۳۰۰ نفر آنان کودک هستند.دراین گزارش آمده است که موسسات رسمی و حقوقی از ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰، حدود ۱۰۰ هزار مورد بازداشت را ثبت کرده اند که حدود ۱۵ هزار مورد آن مربوط به کودکان زیر ۱۸ سال می شود و۱۵۰۰ نفر آنان ، زنان وحدود ۷۰ نفر نیز معاون و وزیر سابق بوده اند. براساس این گزارش، مقامات صهیونیست، حدود ۲۷ هزار حکم بازداشت اداری ( بازداشت بدون تفهیم اتهام و محاکمه) را صادر کرده اند. این اقدامات علیه فلسطینی ها در حالی صورت می گیرد که چند نکته در این زمینه قابل توجه است. نخست آنکه واژه صحیح در قبال این افراد همان اسرای فلسطینی است در حالی که صهیونیست ها با عنوان زندانیان فلسطینی تبار چنان القا می سازند که بازداشت آنها مانند سایر ساکنان اراضی اشغالی است حال آنکه بر اساس قوانین جهانی فلسطینی های بازداشاتی همان اسرای جنگی هستند و قوانین بشر دوستانه و چهارگانه ژنو باید شامل آنها شود در حالی که آنها از تمام این حقوق محروم هستند. دوم آنکه بسیاری از این اسرا، هرگز تفهیم اتهام نشده و در قالب بازداشت اداری هستند وضعیتی که در آن دوره ای نامحدود برای بازداشت آنها وجود دارد در حالی که از تمام حقوق اسرا نیز محروم هستند و این راهبردی برای شکنجه و تشدید فشارها بر اسراست. سوم آنکه این وضعیت بحرانی برگرفته از سکوت نهادهای حقوق بشری، کشورهای غربی مدعی حمایت از حقوق انسانی، بی توجهای جهان اسلام و بویژه ارتجاع عربی به مسئله اسرای فلسطینی است روندی که در کنار رفتارهای ضد بشری صهیونیست ها یک اصل را برای اسرا و سایر فلسطینی ها در پی دارد و آن اینکه تنها راه رسیدن به آزادی مقاومت است. مقاومتی که نمود آن را در انتفاضه اسرا و اعتصاب غذاهای طولانی و دسته جمعی آنها می توان مشاهده کرد که نمودی عینی از فلسفه مقاومت و ایستادگی است. نویسنده: فرامرز اصغری