سیاست روز 2 خرداد 1395 ساعت 21:03 http://siasatrooz.ir/vdcc44qo.2bqp18laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : آمریکا و بازهم تروریسم مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که ملا اختر منصور رهبر طالبان افغانستان احتمالا در جریان حمله... -------------------------------------------------- متن : مقام های آمریکایی اعلام کرده اند که ملا اختر منصور رهبر طالبان افغانستان احتمالا در جریان حمله هوایی آمریکا در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان کشته شده است که البته از سوی برخی مقامات طالبان رد شده است. حال این سوال مطرح است که چرا آمریکا در مقطع کنونی این اخبار را منتشر و تلاش دارد تا چنان نشان دهد که اقدامی مهم در حوزه امنیتی و نظامی رقم زده است.؟ پاسخ به این پرسش را در چالشهای داخلی و خارجی دولتمردان این کشور می توان جست وجو کرد. در عرصه داخلی در حالی مبارزات انتخاباتی میان جمهوریخواهان و دموکراتها بالا گرفته که ناتوانی اوباما در مبارزه با تروریسم به ابزاری انتخاباتی با جمهوریخواهان مبدل شده است. اعلام خبر کشته شدن یکی از سران گروه های تروریستی می تواند تا حدودی این فضا را تغییر دهد. با توجه به اینکه آمریکا به سران تروریست ها در عراق و سوریه برای اهدافش نیاز دارد لذا با اعلام خبر کشته شدن سرکرده طالبان افغانستان در کنار برخی اهداف بیرونی در عرصه داخلی نیز پاسخ منتقدان را می دهد. در باب اینکه چرا سرکرده طالبان در مقطع کنونی خبر کشته شدنش اعلام می شود را می توان در برخی اهداف آمریکا در افغانستان و شبه قاره و در نقطه کلان در صحنه جهانی مشاهده کرد. آمریکا به دنبال توجیه حضور گسترده خود و ناتو در افغانستان است در حالی که گزارش های متعددی از ناکامی ۱۵ سال حضور آنان در افغانستان منتشر شده است. اعلام خبر کشته شدن سرکرده طالبان می تواند تاحدود زیادی بهانه لازم برای ادامه حضور را فراهم سازد. نکته بسیار مهم آنکه آمریکا در هفته های اخیر به دنبال اجرای آنچه روند صلح در افغانستان و پاکستان می نامد است و با این بهانه نیز فشارهای بسیاری بر پاکستان برای همسویی با آمریکا در منطقه صورت داده است. با توجه به اینکه گزارش ها از نزدیکی طالبان افغانستان به پاکستان حکایت دارد این سناریو مطرح است که آمریکا با اعلام کشته شدن ملا اختر به دنبال فشار بر پاکستان است که حلقه تکمیلی آن نیز اعلام سفر مودی نخست وزیر هند به آمریکا و سخنرانی وی در کنگره است که تهدیدی بزرگ برای پاکستان در عرصه یارگیری جهانی قلمداد می شود. و نکته نهایی آنکه آمریکا به عنوان ناکام مبارزه با تروریسم در جهان شناخته می شود در حالی که مقاومت و روسیه توانسته اند جایگاهی ارزنده در این عرصه کسب نمایند. آمریکا با برجسته سازی خبر کشتن سرکرده طالبان به دنبال سوق دادن افکار عمومی به سیاست مبارزه با تروریسم خود است تا از رویکرد جهانی به مقاومت و روسیه به عنوان پیشگامان مبارزه با تروریسم جلوگیری نماید. در کنار این مسائل یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه مقامات آمریکایی تاکید کرده اند او تهدید برای سربازان آمریکایی بود و این یعنی اینکه برای آمریکا صرفا خود مهم است و دیگران هیچ معنایی ندارند و تروریسم صرفا زمان بدی است که تهدید منافع آمریکا باشد و در غیر این صورت جنگی با آن صورت نخواهد گرفت.