سیاست روز 22 آبان 1398 ساعت 22:26 http://siasatrooz.ir/vdccesqss2bqsp8.ala2.html -------------------------------------------------- عطریانفر: عنوان : آقای روحانی! از فرصت تاریخی ایجاد شده در قوه‌ قضاییه استقبال کنید -------------------------------------------------- متن : فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: ما حضور آقای رئیسی در راس قوه قضاییه را مغتنم می شماریم و توصیه من به آقای روحانی این است که از این فرصت تاریخی فراهم آمده در قوه قضاییه استقبال کند. محمد عطریانفر در پاسخ به سؤالی درباره هجمه های رئیس جمهور به قوه قضاییه در جریان سخنرانی در شهر یزد گفت: من نمی خواهم راجع به فرمایشات اخیر رئیس جمهور در یزد حرفی بزنم ولی یک کلیاتی به ذهنم می رسد که می خواهم آنها را بیان کنم. وی افزود: در رابطه با کلیت روابط میان قوا، باور من این است که اگرچه آقایان روحانی و رئیسی دو سال پیش رقیب سیاسی همدیگر بودند اما در موقعیت فعلی این دو نفر به شایستگی می توانند حامیان خوبی در دو قوه برای یکدیگر باشند. من اراده حرفه ای آقای رئیسی را ستایش می کنم به این اعتبار که ایشان تسلط کافی بر جوانب حرفه ای فعالیت های قضایی دارد. عطریانفر ادامه داد: آقای رئیسی از ابتدا در قوه قضاییه تلاش و فعالیت و مدیریت داشت و پله به پله موقعیت های ارتقائی را طی کرد پس شایسته ترین کسی است که بعد از سال های ۶۰ تا امروز در مسند ریاست قوه قضاییه قرار گرفته است. وی با بیان اینکه سیاست فسادزدایی آیت الله رئیسی موجب تشکر و احترام و امتنان است، عنوان کرد: فرمایشات آقای رئیس جمهور در نقد قوه قضاییه ولو درست هم باشد از تریبون های رسمی که بیشتر شائبه های بهره برداری تبلیغاتی از آن می شود، مناسب رئیس جمهور محترم نیست. عطریانفر افزود: ما حضور آقای رئیسی در رأس قوه قضاییه را مغتنم می شماریم و توصیه من به آقای روحانی این است که از این فرصت تاریخی فراهم آمده در قوه قضاییه استقبال کند و احتمالا اگر هم نقدی دارد، آن نقد را دوستانه تر و در اتاق های در بسته منتقل کنند. وی با بیان اینکه نسبت به برخی از محورهای سخنان رئیس جمهور چه بسا این نقد وجود داشته باشد که قرین به صواب نباشد، گفت: آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پیامد سخنان رئیس جمهور در بحث پرونده بابک زنجانی گفت که اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه یک سابقه ۶ ساله دارد و تقریبا از زمان آغاز به کار آقای روحانی در دستگاه اجرایی این پرونده باز شده و چنین پیشرفت هایی داشته و این حجم از امکانات مالی را از دست بابک زنجانی درآورده و در اختیار دولت قرار داده است. عطریانفر خاطرنشان کرد: طبیعی است مخاطبان وقتی این نوع گفتگوها را مقایسه می کنند چه بسا حریم آقای روحانی تضعیف شود و قطعا تضعیف رئیس جمهور به مصلحت نیست.