سیاست روز 24 خرداد 1396 ساعت 12:04 http://siasatrooz.ir/vdccieqo.2bqom8laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : شهدای خانه ملت -------------------------------------------------- روزهای سخت اما کم التهاب اخیرگذشت و وقت برای تبیین واقعه ناگوار تروریستی خرداد96 در اطراف خانه ملت فراهم است. متن : روزهای سخت اما کم التهاب اخیرگذشت و وقت برای تبیین واقعه ناگوار تروریستی خرداد96 در اطراف خانه ملت فراهم است. قطعا همه می دانند 27 نماینده ازخانه ملت(مجلس) در بزرگترین حادثه تروریستی تاریخ انقلاب وانفجار حزب جمهوری به همراه رئیس وقت دیوان عالی کشور( شهید بهشتی) و جمعی از مسئولین نظام در دهه 60 مظلومانه شهید شدند و کشتی انقلاب در اقیانوس مواج ترور و وحشت گرفتار شد، وحشتی که با دومین حادثه تروریستی در شهریور همان سال و شهادت "رئیس جمهور رجایی" و "نخست وزیر باهنر" حادتر شد، اما کشتی بان آن روز انقلاب اهمیت شهادت سردار قانون اساسی را اینگونه یاداوری فرمودند "بهشتی به تنهایی یک ملت بود" امامی که در حادثه اخیر حرمش مورد ترور قرار گرفت آن روز با حمایت و مشارکت مردم، کشتی انقلاب را به آرامی از امواج پرتلاطم ترورگذر داد. علیرغم شباهت تاریخی دو موقعیت 60 و 96 از نظر "مواج بودن اقیانوس انقلاب، کشتی بان قاطع و مدبر و همچنین همراهی و تشریک مساعی توده مردم" ، تفاوت عمده این حادثه با حوادث آن روز در این بود که اماکن حیاتی و حساس کشور در آن موقعیت مدافعان و نگهبانانی قوی نداشتند، اما امروز به میمنت تجربه نظام اسلامی در رصد ابعاد و سطوح توطئه¬های جلادان و دشمنان ملت و انقلاب، ارکان ومدافعانی برای امنیت در این حوزه دارد که حاضرند تا پای جان از کیس¬های مورد حفاظت حراست نمایند و جان خود را بدهند که جان انقلاب و نظام محفوظ بماند، قلب خود را فدا کنند تا قلب انقلاب و نظام اسلامی همچنان بتپد. تفاوت دیگر این است که انقلاب در آن روز هنوز تجربه کافی برای فهم نفوذی و خرابکار داخلی و دست نشانده خارجی نداشت اما امروز علائم داخلی، نقشه خارجی و حرکت دست نشانده ها را به خوبی درک و رصد می کند و با همین تلاش و درایت تا کنون دهها طرح و توطئه ی تروریستی را خنثی کند حوادثی که می توانست به مراتب وخیم تر از حوادث اخیر باشد. درکنار وجوه مشابهی که از جهت رهبری و مواج بودن شرایط انقلاب گفتم، یکی دیگر از وجوه اشتراک این است که مردم به علت عدم آگاهی هنوز درک درستی از ترور و خرابکاری هم آن روز و هم امروز نداشتند ناآگاهی مردم در آن روز ناشی از کم سن و سال بودن انقلاب بود اما امروز ناشی از ضریب امنیتی بالا و وجود پیشقراولان مجاهدت، شهادت، دفاع و امنیت است، کسانی که در حادثه ترورریستی خانه ملت می توان با عنوان افتخار امیز آنان را "شهدای خانه ملت " نامید. شهدایی که مظلومانه با تاسی ازپیشکسوتان شهادت؛ شهدای انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم در حفاظت از امانت "خانه ملت و حرم امام ملت" سنگینی حفظ بار "امانت انقلاب" را برای مسئولین و نمایندگان ملت همچنان به امانت بگذارند، انعکاسی آثار و پیامدهای این باب از شهادت در ارتباط با خانه ملت آرمان هایی را در بستر واقعیت یاداوری می کند که بازگویی آن برای اهل قلم البته سخت و مسئولیت آور است : 1. ما خود را فدا کردیم تا خانه ملت و سرنوشت انقلاب به دست نامحرمان و نا اهلان نیفتد. 2. ما تیرهای خصم را بر تن پذیرفتیم تا جای جلاد و شهید عوض نشود. 3. ما مدافع نمایندگان ملت شدیم تا خانه ملت همچنان برای عصاره ملت امن باشد 4. ما سپر ناامنی شدیم تا مردم ناامنی را تجربه نکنند. 5. ما نمایند در شهادت شدیم تا مجلس نمایندگان در امنیت باشد. 6. ما امنیت را به آزمون نگذاشتیم تا خانه ملت سرنوشت ملت را به آزمون نگذارد. 7. ما عملا به میدان امنیت رفتیم تا امنیت تریبونی نشود. 8. ما سپر بلای فتنه شدیم تا فتنه در خانه ملت رسوخ نکند. 9. ما گنج جان بدون نرخ دادیم تا کسی برای نمایندگی نرخ تعیین نکند. 10. ما شهدای خانه ملت شدیم تا خانه ملت شاهد امنیت باشد. دکتر هادی عبدالملکی