سیاست روز 4 تير 1394 ساعت 2:34 http://siasatrooz.ir/vdccimqo.2bqi18laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : خطوط قرمز نگاه به بيرون مذاکرات هسته‌اي ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه ۱+۵ به عنوان يکي از مهمترين تحولات عرصه جهاني به دوراني حساس رسيده است... -------------------------------------------------- متن : مذاکرات هسته اي ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه ۱+۵ به عنوان يکي از مهمترين تحولات عرصه جهاني به دوراني حساس رسيده است. اين حساسيت ها نه به دليل تهديد بودن ايران براي امنيت جهاني و يا نگراني جهاني از فعاليت هاي هسته اي آن است، بلکه به دليل تاثيرات آن بر ساختار قدرت در نظام بين الملل است. اگر جمهوري اسلامي ايران بتواند در کنار حفظ حقوق هسته اي خود، زياده خواهي هاي غرب نظير مسئله بازرسي از مراکز نظامي و بازجويي از مقامات کشوري و لشگري و دانشمندان هسته اي را به عقب رانده و لغو تحريم ها را نيز اجرايي سازد مسلما به عنوان کشوري که در برابر ۶ قدرت جهاني ايستادگي کرده، جايگاه جهاني ويژه اي خواهد يافت. ايران در بعد ديگري يعني بعد هسته اي به الگويي براي جهان مبدل مي شود که مسلما همگرايي بيشتر کشورها به ايران به عنوان کشوري مستقل و آزاد با ظرفيت هاي عظيم علمي و فني را به همراه خواهد داشت. در نقطه مقابل اگر غرب بتواند زياده خواهي هاي خود را به ايران تحميل و خللي در حقوق هسته اي ايران ايجاد و يا به اهداف کلان تر خود در نظارت بر توان دفاعي و موشکي ايران و نيز اجراي طرح تحقير ايران با بازجويي از مقامات کشوري، لشگري و دانشمندان هسته اي دست يابد، از ايران الگويي شکست خورده در برابر جهانيان به نمايش مي گذارد. غرب در وراي مذاکره و ديپلماسي به دنبال نمايش چهره اي شکست خورده و سازشکار از ايران است تا به جهانيان چنان القاء سازد که پرچمدار مبارزه با نظام سلطه در نهايت تسليم گرديد و هيچ کشوري توان مقابله با غرب را ندارد. در کنار آنچه در باب تاثيرات مذاکرات ذکر شد يک نکته بسيار مهم مطرح است و آن ادعاهاي کشورهاي غربي مبني بر تاثيرات توافق نهايي بر پيشرفت هسته اي و اقتصادي ايران است. غربي ها چنان وانمود مي سازند که اگر ايران پذيرنده خواسته هاي آنها در مذاکرات باشد در نهايت با حمايت هاي ويژه هسته اي و اقتصادي غرب مواجه خواهد شد. در اين چارچوب دو كليد واژه را در مواضع محافل رسانه اي و سياسي غرب مي توان مشاهده کرد. نخست اعلام طرح ايجاد کنسرسيوم و تشكل هاي بين المللي براي کمک به تحقيقات فيزيکي و هسته اي ايران و از جمله در قالب باز طراحي راکتور آب سنگين اراک است. آنها بر اين ادعايند که ايران با کنار نهادن وضعيت کنوني مراکزي مانند فوردو و اراک مي تواند از تحقيقات و عملکردهاي مشترک با ساير کشورها از جمله غربي ها براي باز طراحي اين مراکز برخوردار شوند. در همين چارچوب ديروز آسوشیتدپرس با اعلام خبر دسترسی به یک سند محرمانه ادعا كرده اگر تهران برنامه هسته ای خود را محدود کند، آمریکا و شرکای مذاکراتی آن آماده ارائه رآکتورهايی با فناوری پیشرفته و دیگر تجهیزات به ایران هستند. اين خبرگزاري مدعي است در این سند که نام آن همکاری هسته ای غیرنظامی است، قول داده می شود به جای تاسیسات آب سنگین، توسط آمریکا و شرکایش به ایران رآکتورهای آب سبک هسته ای داده شود. دوم آنکه آنها ورود غرب به اقتصاد ايران به ويژه در حوزه نفت و گاز را زمينه ساز رونق اقتصادي ايران و حتي مولفه اي براي تقويت قدرت منطقه اي ايران عنوان مي کنند. اين سخنان هر چند در ظاهر مثبت و نشانگر تاثيرات موفق توافق با ۱+۵ براساس هسته اي و اقتصاد کشور است اما در وراي آنها نکاتي قابل توجه وجود دارد و آن اصل خودکفايي و بومي بودن دستاوردهاي اقتصادي و هسته اي است. حقيقت آن است که غرب پذيرنده کشور و ملتي که به تنهايي و با دست خويش به دستاوردهاي بزرگ رسيده باشد نبوده و نخواهد بود چرا که آن را الگويي مي داند که برتري طلبي و مطلق بودن غرب را زير سوال مي برد که مي تواند نهضتي جهاني عليه سلطه گري غرب ايجاد نمايد. در حوزه هسته اي دانشمندان ايران توانسته اند با عزم و اراده ملي دستاوردهاي بسياري داشته باشند که سوخت ۲۰ درصد غني سازي شده، ساخت راکتور تحقيقاتي اراک و راه اندازي فوردو نمودي از آن است. اين سناريو وجود دارد که غرب با ادعاي ايجاد کنسرسيومي براي بازطراحي اراک و فوردو، به اصطلاح مشارکت دادن جهان در توسعه هسته اي ايران، عملا مانع از دستاوردهاي جديد هسته اي گردد و آنچه را که دستاوردهاي بومي است به وابستگي خود مبدل سازد. اين سياست را عينا در خبر آسوشیتدپرس كه مدعي است در به اصطلاح چارچوب همکاری هسته ای غیرنظامی به جای تاسیسات آب سنگین، توسط آمریکا و شرکایش به ایران رآکتورهای آب سبک هسته ای داده شود مشاهده نمود چنانكه تبديل راكتور آب سنگين اراك به عنوان تاسيساتي بومي و ملي، به آب سبك وارداتي يعني مانع تراشي آشكار در توسعه هسته اي و وابسته سازي هسته اي كشور به خارج است كه با هيچ عقل و منطقي همخواني ندارد. در حوزه اقتصادي نيز بر اثر تحريم ها گام هاي بسياري براي خودکفايي کشور از جمله در حوزه نفت و گاز برداشته شده که فازهاي پارس جنوبي نمودي از آن است. حذف شرکت ها و ظرفيت هاي داخلي در اين عرصه ها به بهانه آمدن شرکت ها و غول هاي نفت و گاز به صنايع ايران تهديدي است که خودکفايي ايران در حوزه اقتصادي به ويژه دستاوردهاي سال هاي اخير در عرصه نفت و گاز را تهديد مي کند. جالب توجه آنکه غرب در فضاي رسانه اي با تخريب چهره و جايگاه مردمي فعالان در عرصه خودکفايي نفت و گاز کشور سعي در هموار ساختن راه خود براي ورود به اين عرصه در قالبي انحصاري است. رفتارهايي که نشانگر انحصار طلبي غرب در عرصه اقتصادي کشور براي غارت منابع ايران است. بر اين اساس در توافقات هسته اي و اقتصادي بايد در نظر داشت که اولا خودکفايي کشور در عرصه غني سازي هسته اي( ۱۹۰ هزار سو ) و نيز ساير حقوق هسته اي را تحت الشعاع قرار ندهد و ثانيا در حوزه اقتصادي، در عرصه دستاوردهاي سال هاي اخير در خودکفايي صنعتي و فني کشور از جمله در حوزه نفت و گاز خللي ايجاد نگردد. بايد توجه داشت مدل اقتصادي كه غرب آن را ترويج مي كند مبتنی بر نگاه به بیرون بدون توجه به داشته هاي دروني است اما مدل اقتصاد مقاومتی، الگویی مترقی و متکی به ظرفیت هاي درونی است كه زمينه ساز استقلال و پيشرفت كشور خواهد شد و اين حقيقتي است كه غرب با برجسته سازي حبابي اقتصاد خويش براي ساير جوامع به دنبال پنهان سازي آن است تا كشورها را در محدوده وابستگي به خود محصور دارند. پيامدهاي نسخه هاي غربي اقتصاد را به خوبي مي توان در اين روزهاي يونان مشاهده كرد كه پس از سال ها اجراي طرح هاي اقتصادي غرب نه تنها از بحران اقتصادي خارج نگرديده بلكه به اذعان نهادهاي بين المللي به شرايطي بس دشوارتر از دوران قبل از اجراي نسخه هاي غرب دچار گرديده بگونه اي كه براي رهايي از اين وضعيت خروج از اروپاي واحد و كنار نهادن نسخه هاي غربي را تنها راه براي ادامه حيات خود مي داند.