سیاست روز 20 فروردين 1397 ساعت 10:06 http://siasatrooz.ir/vdccm1qse2bqx48.ala2.html -------------------------------------------------- گفتمان اجتماعی راه توسعه حل مشکلات زندگی مردم عنوان : باور داریم که... باور داریم که بیکاری، طلاق، ازدواج دیرهنگام جوانان، اعتیاد، ترافیک، آلودگی هوا، گرانی، افت بهره وری، بدحجابی، رشوه، فساد اداری... -------------------------------------------------- متن : یکم: باور داریم که بیکاری، طلاق، ازدواج دیرهنگام جوانان، اعتیاد، ترافیک، آلودگی هوا، گرانی، افت بهره وری، بدحجابی، رشوه، فساد اداری، فقر، محرومیت، تبعیض، مدرک گرایی، افزایش قیمت مسکن، مصرف زدگی، مهاجرت به شهرها، واردات بی رویه، حاشیه نشینی، تکدی گری، کودکان کار، تجمل گرایی، زنان خیابانی، بزهکاری، بافت فرسوده، اختلاف طبقاتی، قانون گریزی، فرار مغزها، نابودی جنگل ها، تصادفات جاده ای، ریزگردها، کم آبی، مدیریت بحران، پارتی بازی، سرانه کم مطالعه، افت تحصیلی، تهاجم فرهنگی، احساس بی عدالتی و... مشکلاتی است واقعی که مردم را در زندگی رنج می دهد. دوم: باور داریم که هیچ مشکلی بدون علت (بصورت اتفاقی و تصادفی) در جامعه پدید نمی آید و بدون علت نیز از بین نمی رود. سوم: باور داریم که وجود مشکلات در زندگی مردم، نشانه وجود خلاءها، کمبودها، ضعف ها، تهدیدها و آسیب های گوناگون در زندگی آنان و عدم استفاده بهینه از قوت ها، فرصت ها، ضرورت ها و اولویت ها در جامعه است. چهارم: باور داریم که در بوجود آمدن هر یک از مشکلات یاد شده، عوامل درونی، شرایط بیرونی و موضوعات ارتباطی فروانی تاثیرگذارند. پنجم: باور داریم که عوامل، شرایط و موضوعات مرتبط با مشکلات زندگی مردم، از سه جانب مدیران جامعه، عملکردهای مدیریتی و مردم ناشی می شود. ششم: باور داریم که تمامی مدیران این کشور به وظایف قانونی خود عمل نموده اند. در قصد و نیت خیر مسئولان در محدوده دانایی و توانایی آنها، تردیدی وجود ندارد. هفتم: باور داریم که مردم ایران اسلامی به وظایف شرعی و ملی خود با شایستگی عمل نموده اند و حق مسلم آنهاست که در رفاه مادی و معنوی، زندگی مطلوبی داشته باشند. هشتم: باور داریم که شیوه های قانونی اداره جامعه در سطوح مختلف از کارآمدی لازم برخوردار نیست. نهم: باور داریم که امور مدیریتی (و نه مدیران)، امور کارشناسی (و نه کارشناسان) و امور اجرایی (و نه مجریان) در کشور دارای مشکلات عدیده ای است که مشکلات زندگی مردم ناشی از آن است. دهم: باور داریم که مجموعه امور مدیریتی، کارشناسی و اجرایی در اداره امور کشور از طریق برنامه های سالانه و برنامه های توسعه پنج ساله هدف گذاری، سازماندهی و نظارت می شود که می بایست در راستای سیاست های کلی نظام، چشم انداز بیست ساله و قانون اساسی تدوین و تصویب شده باشند. یازدهم: باور داریم که در گفتمان اجتماعی راه توسعه برای حل مشکلات زندگی مردم، چاره ای جز بازخوانی و نقد برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های سالانه اداره کشور و اسناد فرادست آنها (براساس تقسیم کار ملی بر مبنای قانون اساسی) نداریم. دوازدهم: باور داریم که گفتمان اجتماعی راه توسعه، با نقد موشکافانه نظام برنامه ریزی کشور از سال ۱۳۱۶ (تاسیس شورای اقتصادی) آغاز و تا سال ۱۳۹۹ (پایان برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران) می تواند به راهکارهای اساسی حل مشکلات زندگی مردم دست یابد. ماموریت ما با کمک خداوند، با حل مشکلات زندگی مردم به پایان خواهد رسید. نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه - رییس مرکز مطالعات راه بردی روزنامه سیاست روز