سیاست روز 18 اسفند 1391 ساعت 21:19 http://siasatrooz.ir/vdccp1q4.2bqxm8laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : نون حلال! ...دلنوازتر از هميشه مينواخت... -------------------------------------------------- متن : نون حلال! ...دلنوازتر از هميشه مينواخت. گويي درد داشت... ...درد نداري در عين دارايي