سیاست روز 31 تير 1398 ساعت 22:55 http://siasatrooz.ir/vdccsxqsi2bqsx8.ala2.html -------------------------------------------------- نعمت احمدی: عنوان : آمریکا فکر کرده تنگه هرمز خلیج بوستون است -------------------------------------------------- متن : یک کارشناس مسائل حقوق بین الملل گفت: واکنش طرف های مقابل ایران در خصوص توقیف نفتکش انگلیسی، سیاسی است و جنبه حقوقی و فنی ندارد چرا که خودشان می دانند مرتکب تخلف دریایی شده اند. نعمت احمدی درباره توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران در تنگه هرمز به واسطه تخلفات صورت گرفته از سوی آن نفتکش اظهار داشت: آبراه های بین المللی به عنوان یک کریدور محسوب می شود که رفت و آمد در آنها کاملا تعریف شده است و بر اساس توافقات بین المللی مشخص شده است. وی گفت: نفتکش انگلیسی توقیف شده از قسمت خروجی وارد تنگه هرمز شده است که در واقع این اقدام آنها نقض قوانین و مقررات بین المللی به حساب می آید. احمدی با بیان اینکه هر کشتی و نفتکشی دارای سیستم جی پی اس است که باید آن را روشن نگه دارد تا مکان آنها مشخص باشد، افزود: اما نفتکش انگلیسی توقیف شده سیستم رادار خود را خاموش کرده بود که نشان می دهد تخلفی در کار بوده است، حالا اینکه محموله آن چه بوده هم داستان دیگری است. کارشناس مسائل حقوق بین الملل تصریح کرد: علت اینکه در ماجرای توقیف نفتکش انگلیسی طرف های مقابل ایران واکنش های صرفاً سیاسی داشتند و از جنبه حقوقی به مسئله نگاهی نکردند، به دلیل این است که خودشان می دانند که مرتکب تخلف دریایی شده اند. وی گفت: توافقاتی که در آبراه های بین المللی صورت می گیرد ممکن است باهم متفاوت باشند، به طور مثال در کانال سوئز مشخص شده است که ارتفاع کشتی ها باید به میزان مشخص و تعیین شده ای باشد یا اینکه زمان و محل رفت و آمد کشتی ها از آن کانال ممکن است با آبراه های دیگر متفاوت باشد. کشورها این مقررات را می دانند و آن را رعایت می کنند اما در موضوع حادث شده اخیر شاهد نقض قوانین و مقررات بین المللی توسط نفتکش توقیف شده بودیم. احمدی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان حافظ امنیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، موظف بود با تخلفات صورت گرفته برخورد کند که این کار را هم به خوبی و با اقتدار همیشگی که دارد، انجام داد. وی در خصوص اظهارات رئیس جمهور آمریکا در واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران، گفت: اینکه ترامپ می گوید ما خودمان صادر کننده و تولید کننده نفت هستیم و نفتکشی در آن منطقه نداریم، بلکه صرفاً ناوهای جنگی آمریکا در آنجا حضور دارند، باید از آمریکا پرسید اگر امنیت نفتکش ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای شما اهمیت ندارد پس دلیلی هم برای حضور ناوهای جنگی شما در آن منطقه نیست. کارشناس مسائل حقوق بین الملل در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من بهتر است آمریکایی ها به نقشه های جغرافیایی توجه و دقت بیشتری داشته باشند و ببینند که آیا مرزهای دریایی آنها در خلیج فارس و تنگه هرمز است یا خلیج مکزیک و بوستون.