سیاست روز 25 تير 1391 ساعت 21:10 http://siasatrooz.ir/vdccx1qm.2bqp48laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : در رثاي واژگوني آيين‌هاي ماندگار استاد حمید سمندریان حالا ۲ روزي است كه در مزار خود آرام گرفته است. استادي كه سال‌هاي سال از عمر خود را در مسير رشد و... -------------------------------------------------- متن : استاد حمید سمندریان حالا ۲ روزي است كه در مزار خود آرام گرفته است. استادي كه سال هاي سال از عمر خود را در مسير رشد و اعتلاي تئاتر ايران صرف نمود تا شايد اين نهال به بار نشيند و ثمر دهد. پدر تئاتر ايران كه وقتي صحبت از استاد و شاگردي در عرصه تئاتر به ميان مي آيد بسياري از استخوان خرد كرده هاي تئاتر به گذراندن دوره شاگردي در سايه اين استاد افتخار مي كنند و بر خود مي بالند. استاد از اين دنيا رخت بربست و سفر به ديار باقي را آغاز نمود و در اين ميان از آغازين دقايق انتشار خبر درگذشتش پير و جوان و خرد وكلان تلاش نمودند تا به نوعي با جامعه تئاتر ايران و خانواده آن مرحوم ابراز همدردي نمايند. روز پنجشنبه گذشته و همزمان با روز درگذشت آن بزرگوار در تئاتر شهر گرد هم آمدند تا در فقدان استاد غمگساري كنند و يادش را گرامي دارند. اما در اين گردهمايي براي پاسداشت ياد استاد سمندريان اتفاقاتي رخ نمود كه قدري جاي مداقه دارد. برخي هنرمندان حاضر در اين آيين عنان اختيار از كف دادند و در اين فقدان و ضايعه جامعه هنري به كف زدن پرداختند و غوغاي سوت و كفشان به آسمان رفت. البته پيش از اين هم ديده شده كه در مراسم هاي درگذشت گاهي اوقات برخي رفتارهاي نامتعارف رخ داده است، اما اينكه هنرمندان كشور كه قرار است از قضا براي جامعه الگو باشند و اسوه هاي جامعه بر اساس آنها تعريف مي شود اينگونه باشند، جاي بسي تاسف و تامل و تالم دارد. آيا به راستي بر جامعه هنري ما چه آمده است؟ آيا ديگر آيين هاي عزا و مصيبت رنگ باخته و ديگر نبايد در اين گونه مراسم غمگساري و مرثيه خواني را سراغ گرفت و انتظار داشت؟ آيا جامعه هنري ديگر بر آيين عرف جامعه و ميراث بزرگان و گذشتگان وقعي نمي نهد و بر چشم نمي گذارد؟ آيا گروهي در اين ميان ره به بيراه برده اند و آداب سفر و حضر را دگرگونه به هم ريخته اند و شان مجلس عزا و جشن را واژگونه پذيرفته اند و يا اينكه بايد در فضايي گسترده تر دلنگران فرهنگ جامعه باشيم كه هنرمندانش اينگونه شده اند. همان ها كه نام و نشانشان گوش آسمان را كر كرده و عكسشان زينت سردر سينماها و تئاترها شده است؟ به راستي بر ما چه آمده است؟