سیاست روز 18 دی 1390 ساعت 21:10 http://siasatrooz.ir/vdccx4qm.2bqx48laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : روشن كردن شمع براي گرامي داشت ياد يك چيني و فرزند دختر ۹ ماهه اش... -------------------------------------------------- متن : روشن كردن شمع براي گرامي داشت ياد يك چيني و فرزند دختر ۹ ماهه اش كه به ضرب گلوله در جريان تيراندازي در يك سرقت مسلحانه شهر رم به قتل رسيده است