سیاست روز 19 دی 1395 ساعت 23:24 http://siasatrooz.ir/vdccxsqo.2bq4p8laa2.html -------------------------------------------------- چهارجوابی عنوان : فضای تاریک "بد" است اکبر ترکان: نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم. بنده... -------------------------------------------------- متن : اکبر ترکان: نعمت زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از کوره در می روم و چیزهایی می گویم. بنده خجالت می کشم یکسری مسائل را درباره ایشان به زبان آورم. با توجه به خجالت آور بودن موضوع به نظر شما منظور ایشان کدام یک از گزینه های زیر است؟ الف) پنهانکاری مواضع ب) مواضع غیرشفاف ج) شکست غیراصولی مواضع د) هر سه گزینه فوق صحیح است. معاون اول رئیس جمهور: فعالان اقتصادی در فضایی که تاریک باشد نمی توانند کار کنند. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ... الف) فضای تاریک خیلی ضایع است. ب) مشکلات فعالان اقتصادی با یک مهتابی و چند تا لامپ دویست، حل می شود و می رود پی کارش! ج) فضای تاریک را دوست ندارند اما برای فضای گل آلود می میرند. د) هر سه گزینه فوق تکذیب می شود. عبارت زیر از کیست؟ قبل از اجرایی شدن برجام اگر به کسی چشم زخم می زدند، برایش تخم مرغ می شکستند ولی چنانچه دولت همچنان چشم انتظار دستاوردهای برجام بماند، این نگرانی وجود دارد که اگر کسی تخم مرغ بخورد چشمش بزنند. الف) رئیس اتحادیه تولیدکنندگان تخم مرغ ب) رئیس ستاد شلیک به برجام و پسابرجام و پس پسابرجام ج) هوخشتره چشم شور د) هیچکدام