سیاست روز 14 بهمن 1396 ساعت 20:48 http://siasatrooz.ir/vdcd5s0fkyt0zz6.2a2y.html -------------------------------------------------- عنوان : پنهان‌ شدن پشت سر ترامپ ممنوع انگلیسی‌ها در حالی ادعای توسعه روابط با ایران را سر می‌دهند و حتی جانسون وزیر خارجه این کشور به تهران سفر داشته که در رفتارهای اخیر آنها نکا -------------------------------------------------- متن : انگلیسی ها در حالی ادعای توسعه روابط با ایران را سر می دهند و حتی جانسون وزیر خارجه این کشور به تهران سفر داشته که در رفتارهای اخیر آنها نکات قابل توجهی دیده می شود. ترزا می نخست وزیر انگلیس در حالی با تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد که از محورهای اصلی همکاری های دو کشور را مقابله با ایران عنوان کرده است. انگلیسی ها همچنین از تشکیل کمیته بازنگری در برجام حمایت کرده اند. نکته قابل توجه آنکه جانسون وزیر خارجه انگلیس، ایران را به رفتارهای بحران ساز در منطقه متهم و بر همکاری با آمریکا در مقابله با این رفتارها تاکید کرده است انگلیسی ها در دیدار با سران برخی کشورهای عربی از جمله در عربستان بر همگرایی عربی برای مقابله با ایران تاکید داشته اند. نکته قابل توجه آنکه در زمان برخی اعتراضات در ایران رسانه های انگلیسی به ویژه بی بی سی از هیچ اقدامی برای دامن زدن به اعتراض ها و تبدیل آن به آشوب و اغتشاش فروگذار نبوده اند. مجموع این اقدامات در حالی صورت گرفته که شدت مواضع ضدایرانی آمریکا موجب در حاشیه قرار گرفتن رفتارهای انگلیس شده است. در تحلیل رفتار انگلیسی ها چند نکته مطرح می شود. یک سناریو آن است که سران انگلیس با بحران های داخلی بسیاری مواجه هستند از یک سو ترزا می نخست وزیر توسط مخالفان برای کناره گیری از قدرت تحت فشار است در حالی که مسئله برگزیت یا همان خروج از اتحادیه اروپا و مشکلات اقتصادی نیز به چالش های وی افزوده است. از سوی دیگر جانسون وزیر خارجه انگلیس نیز برای کناره گیری از قدرت تحت فشار قرار دارد. دولتمردان انگلیس برای فرار از این بحران ها به دنبال انحراف افکار عمومی هستند که مساله ایران، روسیه و... می تواند از ابعاد آن باشد. سناریوی دیگر آن است که انگلیس راهبرد جدیدی را در غرب آسیا در نظر گرفته و آن توسعه نفوذ در کشورهای عربی برای فروش تسلیحات، سوق دادن آنها به روند سازش با رژیم صهیونیستی و نیز قرار گرفتن در معادلات منطقه با توجه به افول بازیگری آمریکاست. آنچه توجیه کننده این اقدامات است فضای ایران هراسی و البته همراهی با آمریکاست که سعی دارد تا با طرح های ضدایرانی موقعیت منطقه ای برای خود کسب کند. هر کدام از این سناریوها که مطرح شود یک نکته در ورای آن باید مورد توجه باشد آن اینکه عاملی که ریشه تحرکات انگلیس باشد یک اصل را در خود دارد آن دشمنی پایان ناپذیر انگلیسی ها با ایران و ایرانی است. انگلیسی که ریشه کودتاها و حتی نسل کشی در ایران در دوران جنگ جهانی بوده هر چند در ظاهر ادعای حمایت از برجام و همکاری با تهران سر می دهد اما در عمل هیچ تفاوتی در رفتار آن در قبال ایران وجود ندارد و نمی توان آن را از اردوگاه آمریکا جدا ساخت. در این میان انگلیس باید بداند که در لوای هوچی گری های ترامپ نمی تواند رویکرد ضدایرانی خود را پنهان سازد و باید پاسخگوی عملکردهای خود باشد و در سایه ادعای پایبندی به برجام نمی تواند خود را پنهان سازد. نویسنده: قاسم غفوری