سیاست روز 3 خرداد 1397 ساعت 1:26 http://siasatrooz.ir/vdcdjo0fnyt0zo6.2a2y.html -------------------------------------------------- عنوان : ارتباط تنگاتنگ "کلید" و "چسب زخم" "اف‌ای‌تی‌اف" مخفف کدام یک از گزینه‌های زیر است؟... -------------------------------------------------- متن : "اف ای تی اف" مخفف کدام یک از گزینه های زیر است؟ الف) افتخار آینده تویی فری جون. ب) آفرین آقای تکاورفوق العاده. ج) افسوس آقایان تولیدکننده فندق. د) هیچکدام. وزیر صنعت: فقط خودروسازان داخلی مجاز به افزایش قیمت خودروها تا مرز تورم انتظاری هستند. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ... الف) حمایت از کالای ایرانی یعنی بالا بردن قیمت تولیدات وطنی ب) جایزه نوبل اقتصاد متعلق به وزیر صنعت ما بود. توی مشتش بود. نامردها به ایشان جایزه ندادند. ج) تورم انتظاری بهترین توجیه برای شکست کمر مردم بدبخت است. د) اگر قیمت خودروی خارجی دوبرابر شده در عوض وزیر داریم مثل ماه که به شدت این افزایش نرخ را محکوم می کند. برادر حجاریان: تا دموکراسی درست نشود، مسأله آب و هوا و دلار و ماهواره هم درست نمی شود. ارتباط این موضوعات را با رابطه کدام یک از گزینه های زیر در یک راستا ارزیابی می کنید؟ الف) کارخانه کمپوست با عمه رهبرکره شمالی. ب) شقایق های کوهی و گوزن های جنگل آمازون. ج) استکبار جهانی و آب اسفناج. د) کلید و چسب زخم.