سیاست روز 15 بهمن 1397 ساعت 22:09 http://siasatrooz.ir/vdcdk50fkyt0zj6.2a2y.html -------------------------------------------------- عنوان : بانکی‌ها همه شاعر بودند شعر زیر از کدام شاعر معاصر است؟ برکسی پوشیده نیست که مهار مستمر اسب سرکش تورم... -------------------------------------------------- متن : شعر زیر از کدام شاعر معاصر است؟ برکسی پوشیده نیست که مهار مستمر اسب سرکش تورم در گرو تعامل جدی سیاست های مالی و پولی و دسترسی بانک مرکزی به ابزار های قوی و روز آمد است الف) سهراب سپهری ب) مهدی اخوان ثالث ج) فروغ فرخزاد د) دکتر عبدالناصر همتی برادر غرضی: امروز گوشت کیلویی صد هزار تومان ... شما را نمی سوزاند؟ نقطه چین بالا را با یکی از گزینه های زیر پر کنید؟ الف) یکی از اعضای بدن ب) عموق وجود ج) سلول های خونی د) هیچکدام کدام یک از خبرهای زیر، مژدگانی بیشتری دارد؟ الف) جراید: نرخ مرغ کاهش می یابد. ب) جراید: نرخ میوه شب عید افزایش نمی یابد. ج) جراید: حقوق کارکنان دولت بیست درصد افزایش پیدا می کند. د) رامید جوان: بعد از تعطیلات عید خدمتتان نخواهم بود.