سیاست روز 30 مرداد 1397 ساعت 1:03 http://siasatrooz.ir/vdcdok0fnyt0z56.2a2y.html -------------------------------------------------- عنوان : فساد گسترده در پلیس انگلیس -------------------------------------------------- متن : اسناد و مدارک به دست آمده از جزئیات بزرگترین پرونده فساد در پلیس انگلیس پرده برداشت. این اسناد که یک کارآگاه ارشد دخیل در تحقیقات درباره یکی از بزرگترین پرونده های فساد پلیس انگلیس آنها را جمع آوری کرده است از تلاش ها به منظور جلوگیری از افشای میزان واقعی جرایم انجام شده پرده برداشت. خانواده این کارآگاه که استیو ویتبی نام دارد می گویند وی این اسناد را به عنوان مدارکی نزد خود نگه داشته بود که نشان می دهد چگونه مقامات ارشد پلیس و دادستان کل وقت مانع به ثمر رسیدن تلاش های وی و همکارانش شده اند. ویتبی از اعضای مهم عملیات "کانتری من" یا هم میهن [Countryman] بوده است که از سال ۱۹۷۸ [۱۳۵۷] تا ۱۹۸۲ در جریان بود. در این عملیات درباره اتهام های مطرح شده علیه ۸۴ عضو پلیس انگلیس و ۲۹ مامور پلیس شهر لندن تحقیقاتی انجام شده بود. این افراد به دریافت رشوه، مدرک سازی، تبانی با سارقان بانک ها و دریافت وثیقه های نامناسب متهم شده بودند. خبر دیگر از وضعیت داخلی انگلیس آنکه نتایج پژوهش دانشگاه دورام واقع در انگلیس نشان داد که از هر ۱۰ زن انگلیسی، ۷ نفر آنها اعلام کرده اند که نگرانند در رویدادهای مختلفی که در این کشور برگزار می شود، مورد آزار و اذیت جنسی قرار بگیرند. براساس این پژوهش، ۳۰ درصد زنان اعلام کردند که در اینگونه رویدادها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند و ۱۰ درصد هم اعلام کردند مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.