سیاست روز 13 ارديبهشت 1391 ساعت 22:13 http://siasatrooz.ir/vdcdoo05.yt0s96a22y.html -------------------------------------------------- عنوان : نرخ دندانپزشكي؛ هرسال دريغ از پارسال! -------------------------------------------------- متن :