سیاست روز 28 مرداد 1397 ساعت 21:41 http://siasatrooz.ir/vdcdsk0fzyt0z56.2a2y.html -------------------------------------------------- عنوان : مناسبات چالش روسیه و اروپا -------------------------------------------------- متن : در ادامه آنچه مذاکرات میان مسکو و غرب نامیده می شود، مرکل صدراعظم آلمان با پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات داشت. چنانکه پیش بینی می شد تنها انتظار از این نوع دیدارها زنده نگه داشتن دیدارها برای احتمال نتیجه دادن آنها در آینده و بر مبنای تحولاتی است که ممکن است شکل بگیرد. بنابراین نمی توان آن را دیپلماسی مرده نامید اما به همان اندازه از پویایی و کارآمدی لازم، دست کم طی ماه های آینده برخوردار نیست. دلیل این نوع دیپلماسی آن است که اروپایی ها معتقد هستند که به هر حال نباید کانال های گفت وگو را بست و باید در مسیری حداقلی گام برداشت و به آینده امیدوار بود. البته باید به این مسئله اشاره کرد با توجه به تمایل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و علاقه به حرکت و رفتار مستقل آن، از آلمان به عنوان پویاترین اقتصاد اروپا که از زمینه های مختلف برای تاثیرگذاری سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای برخوردار است به عنوان رهبر اروپا یاد می شود. در این میان فرانسه بزرگ ترین رقیب آلمان برای به دست گرفتن رهبری این منطقه است که البته به دلیل ضعف های اقتصادی و همچنین تاثیرگذاری کمتر سیاسی، نتوانسته است جاگزین آلمان شود. این مسئله را می توان در قوانین و تصمیمات تاثیرگذار آلمان در اتحادیه اروپا، از جمله نوع خروج انگلیس از این اتحادیه مشاهده کرد. اما به هر جهت مرکل از به رسمیت شناختن این الحاق سرباز زد. به این دلیل که این مسئله یکی از مهمترین زمینه های چالشی بین دو طرف است و پذیرش آن به معنای درخواست از دیگر کشورهای اروپایی و حتی جهان است تا از آن تبعیت کنند. به هر حال همانگونه که عنوان شد آلمان را می توان رهبر فعلی سیاسی اقتصادی اتحادیه اروپا دانست و چنین رویکردی از سوی آلمان می تواند موج آفرین باشد. این همان مسئله ای است که بحث تحریم های روسیه از جانب اروپا نیز به آن گره خورده است. اما مسئله پیچده دیگری که عوارض چندجانبه دارد به بحران سوریه باز می گردد. سوریه سال های بحرانی خود را پشت سر گذاشته است و می توان گفت که دوران نقاهت ضدتروریستی را سپری می کند. این بحران جدای از بحث بازسازی کشور که قادر خواهد بود پای برخی از کشورها را در بلندمدت در این کشور باز و محکم کند، با بحران پیچیده پناه جویان نیز همراه است. در اروپا آلمان از جمله کشورهایی بود که به دلیل پذیرش بیشتر پناه جویان نسبت به دیگر کشورهای این منطقه هم با فشار همسایگان همراه بود و هم اینکه باید دوگانگی فرهنگی را در اکنون و آینده مدیریت کند. این مسائل نشان می دهد که نشست بین پوتین و مرکل حتی بدون دست آورد فعلی، چندان هم بی لطف نبوده و نمی تواند در قالب دیپلماسی مرده یا غیرفعال جای بگیرد. به خصوص که در حوزه انرژی روسیه به لحاظ تجاری و سیاسی نیازمند صدور منابع خود به آلمان و اروپا است و از طرفی نیز اروپا نیازمند این منابع است. در حالی که آمریکا برنامه ای بلند مدت دارد تا این تامین منابع را از روسیه سلب کند و در صورت امکان خود جایگزین آن شود. در این صورت اگر چه نیاز اروپا به روسیه کمتر می شود اما استقلال نسبی و معلق اروپا از آمریکا به طور کامل از بین رفته و تبدیل به گروگان اقتصادی آمریکا می شود. این موضوعی است که اروپا در دو راهی قرار داده و آن را نگران کرده است. نویسنده: فرامرز اصغری