سیاست روز 23 خرداد 1397 ساعت 0:17 http://siasatrooz.ir/vdcdso0ffyt0z56.2a2y.html -------------------------------------------------- تک‌مضراب بودار - قسمت اول عنوان : هم گلابی می‌خورند و هم چرت می‌زنند اگر گفتید آنجا کجاست که هم پرچم آتش می‌زنند هم داعش به آن حمله می‌کند هم گلابی می‌خورند و هم چرت می‌زنند و... -------------------------------------------------- متن : اگر گفتید آنجا کجاست که هم پرچم آتش می زنند هم داعش به آن حمله می کند هم گلابی می خورند و هم چرت می زنند و هم دستشویی های خاصی دارد که سر آن دعواست و هم تلفظ کلمات در آن مکان بسیار سخت است؟ زیاد به ذهن تان فشار نیاورید چون همچین جایی در ایران پیدا نمی شود و احتمالا در یکی از کشورهای آسیای جنوبی شرقی یا حوالی شاخ آفریقاست و تلفظ کشورش هم کار ساده ای نیست. با این مقدمه بی ربط می رویم سراغ تک مضراب که این قسمت به "برادر حسن کامران" - نماینده مجلس - مربوط می شود. از بس فرمایشات ایشان آموزنده و ایضا بودار بود در دو قسمت تقدیم حضورتان می کنیم و یک قسمت هم که قطعا سانسور می شود و به همین خاطر آن یکی را می گذاریم توی بایگانی راکد یا می اندازیم در توالت های سیصد میلیونی مجلس و دنیا را از لوث وجودش پاک می کنیم. برادر کامران: هر نوع سفر غیرضروری دارای اشکال است. ننجون: مگر اینکه پای کشور دوست و برادر روسیه وسط باشد که اگر به قصد لذت نباشد هیچ اشکالی ندارد و خیلی هم خوب است. بسیاری از سفرهایی که نمایندگان مجلس می روند، لازم نیست و در این سفر هم تنها یک عده برای استفاده از منافع آن مسافرت می کنند. ننجون: البته بقیه سفرها هم خیلی ضروری نیست ولی خب بعضی ها فکر می کنند اگر سفر نروند دنیا هم لج می کند و زمین به دور خورشید نمی گردد و ملت به فلاکت می افتند. وقتی فقرای ما برای داشتن یک دفترچه درمانی عاجز هستند و یا وقتی فقیری نان شب برای خوردن ندارد، حاکمان نباید ریخت و پاش کنند. ننجون: چشم آقای نماینده مجلس! حتما به بقال سرکوچه و عظیم رفتگر و مستاجر طبقه بالایی می گوییم که بعد از این رعایت کنند. شما به دفتر من بیایید و اسناد و مدارک را ببینید، مجلس ما آنقدر ریخت و پاش دارد که به مستراح هم بند کرده است. ننجون: حیف که مدیرمسئول روزنامه سفارش کرده مطالب "بودار" ننویسیم وگرنه یک سینه سخن داشتیم.