سیاست روز 8 مرداد 1399 ساعت 20:14 http://siasatrooz.ir/vdcdso0fzyt0f56.2a2y.html -------------------------------------------------- معاون ناشران و اعضاء بورس تهران مطرح کرد: عنوان : هفتمین قدم اجرای سیاست توسعه با عرضه های جدید در بازار سرمایه -------------------------------------------------- متن : معاون ناشران و اعضاء بورس تهران با بیان اینکه شرکت زرماکارون هفتمین شرکت اضافه شده به بورس تهران در سال ۹۹ است، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲ شرکت در جلسات مختلف هیئت پذیرش مطرح شده و با پذیرش آنها در بورس تهران موافقت شده است که با احراز شرایط تعیین شده توسط هیئت پذیرش، نسبت به درج آنها اقدام و در نوبت عرضه قرار میگیرند. مجید نوروزی معاون ناشران و اعضاء بورس تهران با تشریح فرآیند پذیرش شرکتها در بورس گفت:فرآیند پذیرش کلیه شرکتها در بورس، بر اساس دستورالعمل پذیرش و مشمول بررسیهای دقیق است و اعضای هیئت پذیرش که نمایندگانی از کانون کارگزاران و سازمان بورس نیز در آن حضور دارند کلیه ابعاد مالی، عملیاتی و ... شرکت را پایش نموده و پس از رفع نکات تعیین شده توسط ایشان (با هدف کاهش هرگونه مخاطرات احتمالی برای سهامداران جزء)، اجازهی درج و عرضه سهام به شرکت داده میشود. نوروزی تأکید کرد: با توجه به اینکه شرکت بورس و سازمان بورس در خصوص تمامی ناشران پذیرفته شده در بورس مسؤولیت نظارت قانونی دارند، مسئله بررسی صورتهای مالی شرکت ها با دقت در خصوص تمام این شرکت ها انجام می شود. وی در خصوص ارزشگذاری شرکتها تصریح کرد: اگر چه ارزشگذاری سهام شرکتهای در فرآیند پذیرش و عرضه اولیه توسط نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و به صورت حرفهای انجام میشود، لیکن در مرحله آگهی عرضه اولیه، کلیه اطلاعات شرکت در گزارش ارزشگذاری توسط تیم تخصصی در بورس تهران بازبینی شده و در صورت لزوم، نسبت به انجام حسابرسی ویژه و راستیآزمایی (due diligence) آنها اقدام میشود تا صحت کلیه اطلاعات مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. معاون ناشران و اعضا بورس تهران تصریح کرد: موضوع ارزشگذاری سهام شرکتها در عرضه اولیه با تعهد خرید ارزشگذار همراه بوده و بر اساس اطلاعات منتشر و افشا شده انجام و مبنای ارزشگذاری قرار میگیرد. نوروزی با تأکید بر اینکه سرمایه گذاران همواره در تصمیم گیری خود برای خرید سهام در عرضه اولیه یا سایر خرید و فروش ها در بازار اوراق بهادار، به اطلاعات شرکت ها توجه نموده و تصمیم می گیرند گفت: موضوعات مطرح شده و یا موضع گیری شده در فضا مجازی اگر بر اساس نظر کارشناسی نباشد، نمی تواند مبنای تصمیم گیری باشد ضمن اینکه تصمیم گیری بر اساس اطلاعات رسمی افشا و تحلیل شده انجام می شود. وی افزود: تحلیل کارشناسی در خصوص کلیه شرکت های بورسی و عرضه های اولیه کار پسندیده ای است و ما از کلیه نهادهای تخصصی و دارای مجوز تحلیل و شرکت های مشاور سرمایه گذاری درخواست می کنیم که بر اساس اصول کارشناسی نسبت به تحلیل و ارائه اطلاعات تکمیلی به سرمایه گذاران اقدام کنند تا فضای غیر رسمی و غیرکارشناسی مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران قرار نگیرد. وی افزود: در هر عرضه اولیه پس از آنها شرکت ها تأیید هیئت پذیرش و ناشران سازمان بورس را میگیرند نزد سازمان بورس ثبت شده و پس از تأیید سازمان و بورس تهران، نسبت به عرضه اولیه اقدام می شود. نوروزی با تأکید بر اینکه سرمایه گذاران باید بر اساس اطلاعات افشا شده توسط ناشر تصمیم گیری نموده و نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمایند تصریح کرد: قرار نیست در عرضه های اولیه یا سایر اقدامات نظارتی بازار صرفاً بر اساس اظهارنظر بخشی از بازار تصمیمات تغییر نماید و کلیه اقدامات در بورس تهران بر اساس ضوابط و مقررات تصویب شده، به انجام می رسد. نوروزی خاطر نشان کرد: با توجه به سیاست های ابلاغ شده از سوی ریاست محترم جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سیاستگذاران ذیربط در سالی که بنا به فرموده مقام معظم رهبری، میبایست جهش تولید محقق شود، با در نظر گرفتن رویکرد مثبتی که به بازار سرمایه وجود دارد، افزایش عرضه اولیه و واگذاری سهام شرکتهای جدید در بورس، یکی از تکالیف مهم بازار سرمایه برای ایجاد فرصت جدید در این بازار به شمار میرود.وی با اشاره به اینکه چنین سیاستی مستلزم همت مضاعف و دقت بیشتر در حوزه عرضههای اولیه مناسب در بازار است تا از این رهگذر، فرصت سرمایهگذاری و رشد تولید محقق شود گفت: چنانچه یک شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران آن شرایط پذیرش و عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار را دارد، نبایستی جلوی پذیرش و عرضه اولیه گرفته شود چرا که عرضه های اولیه عمدتاً برای سهامداران بازدهی مطلوبی به دنبال داشته و موجب رونق و نشاط بازار میشود.