سیاست روز 3 مهر 1397 ساعت 22:22 http://siasatrooz.ir/vdcenp8zejh87zi.b9bj.html -------------------------------------------------- عنوان : راهکار جالب اروپا! گزارش وال استریت ژورنال بر این اساس منتشر شده است که مقامات سه کشور اروپایی که در برجام نقش دارند، به این نتیجه رسیده‌اند که... -------------------------------------------------- متن : گزارش وال استریت ژورنال بر این اساس منتشر شده است که مقامات سه کشور اروپایی که در برجام نقش دارند، به این نتیجه رسیده اند که اگر ایران بتواند تا سا ل۲۰۲۰ در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کند، رأی دهندگان آمریکایی ممکن است، رئیس جمهور جدیدی انتخاب کنند که روال کار را تغییر خواهد داد. آمریکا ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری از برجام خارج شد و رسماً اعلام کرد که به توافق هسته ای هیچ پایبندی ندارد، هر چند ترامپ و حاکمیت آمریکا، پیش از این نیز تعهدات خود را در قبال برجام اجرا نکرده بود، اما با خروج رسمی از این توافق بین المللی فاز تازه ای از دشمنی های خود را علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد. آمریکا گام به گام در حال اجرای تحریم های اقتصادی یک جانبه علیه ایران است که در این راه برخی از کشورهای وابسته به این رژیم با او همراه و همگام شده اند. اروپا سعی کرده است با ظاهرسازی در بازی سیاسی خود با ایران، نشان دهد که به توافق هسته ای با جمهوری اسلامی پایبند است، اما هیچ اقدام عملی و تضمین لازمی را برای ماندن در برجام ارائه نکرده است، حتی خرید نفت خود را از ایران کاهش داده و شرکت هایی که در ایران سرمایه گذاری کرده بودند، به کشورهای خود باز گشتند و روابط اقتصادی را با جمهوری اسلامی قطع کردند، بدون اینکه جریمه ای و غرامتی بپردازند. تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا کمی بیش از ۲ سال باقی مانده است و تا زمان اجرای مرحله اصلی تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران نیز کمی بیش از یک ماه؛ آبان ماه سال جاری قرار است که ایالات متحده مرحله اصلی تحریم های اقتصادی علیه ایران را که براساس قطع کامل صدور نفت ایران بنا شده، اعمال کند. اینکه اروپا توقع دارد ایران تا سال ۲۰۲۰ مقاومت کند تا شاید اتفاقی در آن انتخابات بیفتد و ترامپ رأی نیاورد، یک راهکار بچگانه و بی ارزش است، از این منظر که نمی توان به چنین احتمال و نظریه ای اعتماد و استناد کرد، آیا آمریکا و اروپا به توافق هسته ای که امضا کردند پایبند بوده اند که برای حفظ برجام نابود شده وغده سال ۲۰۲۰ را می دهند؟! گرچه جمهوری اسلامی ایران در این ۴۰ سال گذشته تاکنون، سیاست مقاومت را در پیش گرفته و براساس همین روش توانسته است به پیشرفت های زیادی در زمینه های گوناگون دست یابد، مقاومت پیش بینی و راهکار قابل توجهی از سوی اروپا نیست که پیشنهاد شده است. ایران باز هم در این شرایط به مقاومت و مبارزه خود ادامه می دهد، چراکه تحریم ها و تهدیدات بسیار شدیدتری از تحریم های کنونی آمریکا و سازمان ملل را پشت سر گذاشته و توانسته است تأثیر آنها را بر کشور بکاهد. نمی توان براساس اگر و اما که از سوی اروپا به نام یک راهبرد و راهکار ارائه شده است، پیش رفت. مشکل ماهیت آمریکا است و بی اراده بودن اروپا که نمی تواند نسبت به یکجانبه گرایی های ایالات متحده موضع گیری کند و تن به خواسته های آن ندهد. اکنون نزدیک به ۶ ماه است که ایران و اروپا بر سر زنده ماندن برجام مذاکره می کنند، که هم زمان و هم هزینه زیادی برای آن صرف شده است. نتیجه چنین دیپلماسی ای اگر به این مرحله رسیده است که ایران باید تا سال ۲۰۲۰ مقاومت کند تا شاید ترامپ شکست بخورد، بی ارزش و غیر قابل قبول است. اروپا با این پیشنهاد انتظار دارد، جمهوری اسلامی همچنان به توافق هسته ای پایبند باشد و آن را اجرا کند، بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی به مراکز هسته ای سرک بکشند و آژانس نیز هر بار پایبند بودن ایران به برجام را تأیید کند، اما اروپا و آمریکا هیچ اقدامی انجام ندهند. فرمول اروپا برای ادامه برجام، تنها به نفع طرف های غربی توافق هسته ای با ایران است، چنین راهکاری را هیچ عقل و منطق سلیمی نمی تواند بپذیرد، اگر قرار بر ادامه تحریم ها و اجرا نکردن تعهدات توافق هسته ای از سوی اروپا و آمریکا باشد، جمهوری اسلامی ایران نیز شرایط فعالیت های هسته ای خود را به پیش از برجام باز می گرداند و حتی این حق را دارد تا ظرفیت فناوری هسته ای خود را گسترش داده و افزایش دهد، آنگاه است که آمریکا و غرب دستشان خواهد آمد که با جمهوری اسلامی ایران چگونه رفتار کنند. در غیر این صورت پیروز قطعی میدان نبرد مقاومت و هسته ای آمریکا و اروپا خواهند بود که به خواسته های خود خواهند رسید، قرار نیست جمهوری اسلامی ایران بر سر توافق هسته ای که حق قانونی و بین المللی او است، هم پیاز را بخورد، هم چوب را و هم پول بدهد. حتی بیانیه مشترکی که روز گذشته میان ایران و ۱+۴ منتشر شد باز هم تنها در بیان و حرف باقی ماند و هیچ نشانه ای از عمل در آن دیده نشد. نویسنده: محمد صفری