سیاست روز 9 تير 1397 ساعت 12:31 http://siasatrooz.ir/vdcepe8zfjh87oi.b9bj.html -------------------------------------------------- عنوان : قلمون و رسالتی جدید سوریه در حالی همچنان با بحران تروریسم و البته حملات مستقیم و غیرمستقیم ائتلاف آمریکایی مواجه است که تحولی خاص در... -------------------------------------------------- متن : سوریه در حالی همچنان با بحران تروریسم و البته حملات مستقیم و غیرمستقیم ائتلاف آمریکایی مواجه است که تحولی خاص در این کشور به چشم می خورد و آن بازگشت آوارگان سوری به منطقه ای استراتژیک است. پس از پاکسازی کامل القلمون به دست ارتش سوریه، حدود ۵۰۰ پناه جوی سوری پس از پنج سال به کشور خود بازگشتند تا به محل زندگی خود در القلمون شرقی و غربی در حومه دمشق بروند. فرآیند فراهم سازی مقدمات لوجستیکی جهت بازگشت این پناه جویان سوری با همکاری دوجانبه لبنان و سوریه صورت گرفت. این بازگشت در حالی صورت می گیرد که در قبال آن چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه گذرگاه الزمرانی که زمانی شاهد مقابله ارتش سوریه با گروه های تروریستی بود اکنون به طور کامل از جود تروریست ها پاکسازی شده و پناه جویان سوری از این گذرگاه برای رسیدن به مناطق زندگی خود عبور می کنند. منطقه مرزی قلمون از نظر استراتژیک دارای اهمیت بسیاری بوده چنانکه سوریه و جبهه مقاومت برای حفظ این منطقه و پاکسازی تروریست ها شهدای بسیاری در این منطقه داشته اند. اکنون بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه خود در این منطقه نشانگر دستاوردهای بزرگ سوریه و لبنان در مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت است. مسئله ای که واهی بودن ادعای محافل رسانه ای ضد سوری مبنی بر موفقیت تروریست ها در احیای خویش و البته توان آمریکا و متحدانش برای مقابله با نظام سوریه را آشکارتر می سازد. این بازگشت را باید نشانه توان سوریه در برقراری امنیت دانست. دوم آنکه این بازگشت با هماهنگی و همگرایی لبنان و سوریه صورت گرفته است که نشانگر ناتوانی عربستان و آمریکا در تغییر رفتار لبنان در قبال سوریه است. گزارش ها نشان می دهد این کشورها تحرکات بسیاری برای ایجاد شکاف میان سوریه و لبنان داشته اند و حتی رشوه های مالی برای بیروت در نظر گرفته اند. همگرایی دو کشور در قبال مسئله آوارگان سوری ناکامی این طرح را نشان می دهد. سوم آنکه بازگشت آوارگان به وطن یک اصل را نشان می دهد و آن اعتماد مردم به نظام سوریه است. اگر آنطور که غرب ادعا می کند نظام اسد فاقد مشروعیت مردمی بود هرگز آوارگان سوری حاضر به بازگشت نبودند حال آنکه با برقراری امنیت در هر نقطه ای از جمله در قلمون بازگشت به وطن اولین مطالبه آوارگان است. این بازگشت از آن جهت دارای اهمیت است که دشمنان سوریه با آواره سازی و جابه جایی جمعیت به دنبال چندپاره سازی و در نهایت خالی سازی سوریه از جمعیت بوده اند حال آنکه بازگشت آواران سوری مولفه ای برای برهم زدن این طراحی است. در جمع بندی نهایی از آنچه در باب بازگشت آوارگان سوری ذکر شد می توان گفت که این بازگشت به قلمون نمود پیروزی بزرگ سوریه و لبنان در مبارزه با تروریسم است که موجب شده پس از سال ها ساکنان منطقه استراتژیک قلمون بتوانند به سرزمین خود بازگردند.