سیاست روز 26 تير 1391 ساعت 22:11 http://siasatrooz.ir/vdcezx8f.jh8noi9bbj.html -------------------------------------------------- عنوان : شهرداری داراب شامگاه چهارشنبه به طور غیر قانونی و مخفیانه در منطقه بسیار وسیعی از تنها پارک جنگلی داراب۳۵۰ اصله درخت سبز را قطع کرد. -------------------------------------------------- متن :