سیاست روز 17 ارديبهشت 1397 ساعت 22:29 http://siasatrooz.ir/vdcfvjdytw6dx0a.igiw.html -------------------------------------------------- عنوان : لاریجانی اینجا، لاریجانی آنجا،لاریجانی همه‌جا رئیس مجلس: نقطه ضعف اقتصاد کشور را پیدا کردیم. به نظر شما نقطه ضعف در کدام یک از اندام‌های اقتصاد کشور وجود دارد؟... -------------------------------------------------- متن : رئیس مجلس: نقطه ضعف اقتصاد کشور را پیدا کردیم. به نظر شما نقطه ضعف در کدام یک از اندام های اقتصاد کشور وجود دارد؟ الف) زانوی چپ و آرنج راست ب) سی سانت پایین تر از کمر سمت چپ ج) جنب استخوان ترقوه د) پاشنه پا و حوالی قوزک ایضا رئیس مجلس: متأسفانه سواد اقتصادی در کشور وجود ندارد. به نظر شما برای حل مشکل کمبود سواد اقتصادی در کشور کدام یک از راهکارهای زیر موثرتر است؟ الف) سواد اقتصادی را یکجا به بابک زنجانی و برادر محمود خاوری کنترات بدهیم. ب) سواد سیاسی را از چین وارد کنیم. ج) از تجربیات اقتصادی کشورهای دوست و برادر جیبوتی و زیمباوه استفاده کنیم. د) با دانشگاه هاوایی قرارداد ببندیم که به ما سواد اقتصادی مرغوب بفروشد. همچنان رئیس مجلس: به هر حال باید یک تصمیم گیری ویژه ای اتفاق بیفتد تا کمترین خسارت را مردم ببینند. منظور از "کمترین خسارت" در عبارت فوق کدام یک از گزینه های زیر است؟ الف) فقط دست و پایشان بشکند. ب) علاوه بر دست و پا لگن خاصره شان هم عیب پیدا کند. ج) لت و پار نشوند اما مواضع شان آسیب جدی پیدا کند. د) زیر چادر اکسیژن به آسانی نفس بکشند.