سیاست روز 27 اسفند 1396 ساعت 11:02 http://siasatrooz.ir/vdcgnw9qwak9zu4.rpra.html -------------------------------------------------- عنوان : عذرخواهی می کنم پس هستم در پس تلفظ نادرست واژه "شیلنگ" توسط "ننجون" متن عذرخواهی ایشان منتشر شد که به استحضار ملت شریف ایران می رسد... -------------------------------------------------- متن : در پس تلفظ نادرست واژه "شیلنگ" توسط "ننجون" متن عذرخواهی ایشان منتشر شد که به استحضار ملت شریف ایران می رسد: ملت سلحشور ایران متاسفانه در هنگام سخنرانی بنده در اتهادیه صادرکنندگان کنسرو شلغم مقیم مرکز ، واژه "شیلنگ" را به اشتباه "شلینگ" تلفظ کردم که واحد پول انگلیس جهانخوار است حال که منظورم همان چیز توخالی و دراز و پیچ در پیچ بود که با آن در آصیاب اصتکبار جهانی آب می ریزم. در این میان برخی از عوامل فتنه از این اشتباه لپی بنده سوء استفاده کرده و عسباب مصخره و مزحکه ما را فراهم کردند. به همین خاطر لاضم است توضیحات زیر را برای تنبیر افکار عمومی ارائه کنم. یک) نوه و نتیجه های اینجانب در حنگام سخنرانی هواسم را پرت کردند وگرنه من که یک عمر با شیلنگ سر و کار دارم مهال است این اشتباح را مرتکف بشوم. ب) اگر خودشان راست می گویند بروند به وزعیت هوای اهواز و آب اسفهان و آلودگی تهران و اختلاص های میلیاردی و این چیزها رسیدگی کنند نه اینکه به مخلس گیر بدهند. ج) بر خود فرز می دانم از اموم ملت ایران عذرخواهی کرده و به آنها گوشضد کنم اگر سوات درست و هسابی ندارم در عوض ننجون خوبی می باشم. شاد و پیروض باشید.