سیاست روز 6 مهر 1399 ساعت 21:41 http://siasatrooz.ir/vdcgqn9q3ak9qn4.rpra.html -------------------------------------------------- عنوان : تک مضراب (اسمش را نبر – قسمت دو)... -------------------------------------------------- متن : گفت نمی شود. قرص و محکم هم گفت نمی شود اما ما زدیم و شد. اصلا ننجونی که از مدیرمسئول بترسد و بند را به آب بدهد که ننجون نیست.نهایتش یک معاون اول بی خاصیت یا مشاور به دردنخور است. وسط حرفهای "اوشان" تک مضراب زدیم و خیلی هم چسبید. آخرش هم راضی شدیم اسم "اوشان" را در متن نیاوریم که نیاوردیم. به هر حال نرمش قهرمانانه را برای همین روزها گذاشته اند و اگر یکی آنقدر زور داشته باشد که بزند قفل و کلید دیگری را یکی کند باید کمی فاصله گرفت و از دور "تک مضراب" زد. اسمش را نبر: شما دیدید که یک میلیون نفر در کنکور شرکت کردند و هیچ ابتلایی نداشت. ننجون: احتمالا کنکور همان واکسن قطعی کروناست. اسمش را نبر: هر جا مراعات مردم پایین آمده از هفته بعد افزایش بیماری را داریم. ننجون: شما خودتان را ناراحت نکنید ما ملت بی تدبیری هستیم و به هیچ دردی نمی خوریم و خودمان می خواهیم بیماری افزایش پیدا کند تا حواس دولت را پرت کنیم و به اختلاس و دلالی مشغول باشیم. اسمش را نبر: قاچاق کالا متاسفانه در کشور ما وجود دارد و اینکه عدد آن چقدر است محل بحث است. ننجون: به هر حال آمار قاچاق مهم است. آمار قربانیان کرونا نیست که بالا و پایین برود و آب هم از آب تکان نخورد. اسمش را نبر: خبرهایی رسیده که برخی قاچاقچی ها داروها را قاچاق می کنند. ننجون: این را که عمه رهبر کره شمالی و حکیم ناصرخسرو هم می دانستند شما هم تازه ملتفت شدید. اسمش را نبر: اگر قرار باشد دارویی صادر شود به صورت رسمی این اقدام صورت می گیرد نه اینکه قاچاقچی ها بخواهند دست به این کار بزنند. ننجون: واقعا باید همینطوری باشد.مگر ما چی از قاچاقچی جماعت کمتر داریم؟ اسمش را نبر: از مردم درخواست می کنیم ... ننجون: شما جون بخواه! اما واقعا دیگر پولی نداریم وگرنه می گذاشتیم توی سینی و تقدیم می کردیم.