سیاست روز 27 مرداد 1398 ساعت 22:08 http://siasatrooz.ir/vdcgqz9qxak9qt4.rpra.html -------------------------------------------------- عنوان : روزهای حساس عراق عراق طی هفته‌های اخیر با رویدادهای سیاسی قابل توجهی همراه شده که محور آن را نیز تشدید اعتراض‌ها به سیاست‌های دولتمردان بویژه از... -------------------------------------------------- متن : عراق طی هفته های اخیر با رویدادهای سیاسی قابل توجهی همراه شده که محور آن را نیز تشدید اعتراض ها به سیاست های دولتمردان بویژه از سوی نمایندگان پارلمان تشکیل می دهد. جریان هایی مانند جریان عمار حکیم و جریان صدر محور این انتقادها را تشکیل می دهد چنانکه برخی نمایندگان آنها در پارلمان از استیضاح برخی وزرا و و حتی نخست وزیر سخن گفته اند. این رویکرد انتقادی در حالی صورت می گیرد که برخی محافل رسانه ای و سیاسی تلاش کرده اند تا آن را نشانه چند دستگی در ساختار سیاسی عراق عنوان و از آن جهت منافع ضد عراقی بهره گیرند. آنها تلاش دارند تا چنان وانمود سازند که الگوی ساختاری جاری در عراق نمی تواند حلال مشکلات باشد و بازگشت عراق به دوران بعث و یا آنچه آمریکا و اروپا با ادعای دموکراسی مطرح می کنند را راهکار پایان این وضعیت عنوان می کنند. این رویکرد تبلیغاتی برای بحرانی نشان دادن وضعیت سیاسی عراق در حالی صورت می گیرد که در تحلیل این تحولات چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه این اعتراض ها و انتقادها بیشتر از سوی جریان های شیعه که همگرایی بیشتری با عادل المهدی نخست وزیر دارند صورت می گیرد و این یعنی اینکه جریان های شیعه نه تنها به دنبال سلطه بر قدرت نبوده بلکه هدفشان زمینه سازی برای حل مشکلات کشور و تحقق مطالبات مردم بوده لذا عملکرد آنها را باید نقد درون گفتمانی دانست که پویایی این جریان ها برای تحقق مطالبات مردمی را نشان می دهد. دوم آنکه عراق اکنون با چند بحران مهم مواجه است. از یک سو فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور مشاهده می شود که ناکارآمدی و یا کم کاری برخی وزرا به این امر دامن زده است. تغییر در ساختار مذکور امری ضروری برای مقابله با فساد و سوق دادن کشور به سمت پیشرفت و حل مشکلات است. از سوی دیگر در حالی انفجارهای مشکوک در مراکز و انبارهای تسلیحات ارتش و نیروهای مردمی عراق افزایش یافته که همزمان آمریکا به دنبال بازگرداندن داعش و ناامن سازی عراق است. مسئله ای که ارتباط میان این دو مولفه را بیش از پیش در اذهان تقویت می سازد. مقابله با این روند نیز از وظایف مهم دولت برای حفظ امنیت و مقابله با تهدیدات امنیتی است. از مطالبات جریان های منتقد بویژه جریان حکیم و صدر نیز توجه دولت به این دو مقوله یعنی فساد و نیز وضعیت امنیتی کشور است. با توجه به آنچه ذکر شد به صراحت می توان گفت که رویکرد این جریان ها به انتقاد و حتی تهدید به استیضاح وزرا نه برگرفته از اصل قدرت طلبی و ضدیت با دولت بلکه در چارچوب کمک به حل مشکلات کشور و یاری رساندن به دولت در تحقق مطالبات مردمی است. نکته قابل توجه آنکه استیضاح و سوال کردن از حقوق نمایندگان در تمام دنیاست و حتی در آمریکا و یا کشورهای اروپایی نیز این روند مشاهده می شود که وزرا و یا حتی نخست وزیر یا رئیس جمهور به پارلمان احضار و مورد بازخواست قرار می گیرند. نویسنده: علی تتماج