سیاست روز 23 مهر 1397 ساعت 0:34 http://siasatrooz.ir/vdcgw39qnak9zt4.rpra.html -------------------------------------------------- عنوان : آنها دارند، ما هم می‌خواهیم موضوع مذاکرات میان ایران و ۱+۵ که البته با خروج آمریکا به ۱+۴ مبدل شده همچنان از اصلی ترین مباحث مطرح... -------------------------------------------------- متن : موضوع مذاکرات میان ایران و ۱+۵ که البته با خروج آمریکا به ۱+۴ مبدل شده همچنان از اصلی ترین مباحث مطرح در معادلات جهانی است که فضای داخلی ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. متاسفانه مشاهده می شود که بازار و اقتصاد کشور همچنان در وادی آینده مذاکرات چه می شود در حالت سکون مانده است که خسارت های بسیاری بر اقتصاد کشور داشته و حتی برخی از آن با عنوان خود تحریمی یاد می کنند. در همین حال رفتارهای ضد و نقیض از سوی اروپا مشاهده می شود به گونه ای که گاه از مذاکره و ارائه بسته پیشنهادی می گویند و گاهی می گویند ایران تا سال ۲۰۲۰ یعنی انتخابات بعدی آمریکا صبر کند، شاید ترامپ دوباره رای نیاورد. مجموع این رفتارها در حالی صورت می گیرد که در رفتار کشورهای غربی چند نکته قابل توجه مشاهده می شود. نخست آنکه سران آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی از واژه ما هم باید داشته باشیم استفاده می کنند به عنوان مثال ترامپ می گوید چین و روسیه دارای نیروی قضایی هستند لذا ما هم باید داشته باشیم. سران آلمان و انگلیس نیز بارها اعلام کرده اند که در برابر توان نظامی روسیه و آمریکا آنها نیز باید قدرت نظامی برتر شوند و بودجه نظامی خود را میلیاردها دلار افزایش داده اند. دوم آنکه کشورهای غربی به شدت بر اصل حفظ ارزش های ملی و دستاوردهای تاریخی خود تاکید دارند چنانکه مراسم های مربوط به روز ملی و یا آنچه که ارزش ملی آنها عنوان می شود را به شدت گرامی می دارند و اجازه نمی دهند که در آن تاریخ ها رویدادی مهمتر از دستاورد ملی که آن به آن اختصاص یافته صورت گیرد. این دو مولفه در حالی در رفتار کشورهای غربی مشاهده می شود که آنها در قبال جمهوری اسلامی موضع متفاوت تری را مطرح می سازند که در جای خود قابل تامل است. اروپایی ها و آمریکا در حالی تاکید دارند پیشرفت هایی که دیگران دارند باید داشته باشند که دقیقا خلاف آن را در قبال ایران اجرا می کنند چنانکه از یک سو بر حذف تمام داشته های هسته ای ایران تاکید دارند و از سوی دیگر پایان دادن به توان موشکی و منطقه ای ایران را در دستور کار دارند. آنها برای ایران این نسخه را تجویز می کنند که مثلا چه تعداد کشور فاقد دانش هسته ای و یا توان موشکی هستند پس ایران نیز نباید داشته باشد. به عبارتی آنها نسخه ای معکوس نسخه تجویزی برای خود را برای ایران تجویز می کنند که محور آن را گرفتن داشته های ایران به دلیل نداشتن آن داشته توسط کشورهای دیگر است در حالی که برای خود دستیابی به داشتن های بیشتر به دلیل وجود چنین داشته های توسط برخی کشورهای دیگر هستند. در باب حفظ روزهای ملی و تاریخ ساز نیز غرب در حالی این روزها را برای خود حفظ می کند که در قبال ایران حذف این روزها را اجرا می کند که اقدام مشکوک آنها در انتخاب روز در اجرای برجام و یا بسته های پیشنهادی می توان مشاهده کرد. روز اجرای برجام را در ۲۶ دی ماه قرار می دهند که همان سالروز فرار شاه از ایران بوده که نماد استبدادستیزی ملت ایران است و یا بسته جدید پیشنهادی خود به ۱۳ آبان و موکول می سازند در حالی که این روز نماد استکبارستیزی ملت ایران است. این رفتارها این امر را در ذهن ایجاد می کند که غرب با این اقدام می خواهد جابه جایی در ارزش های ملت ایران را رقم زند به گونه ای پایان دادن به استبداد شاه را به اجرای برجام و روز مبارزه با استکبار یا همان ۱۳ آبان را به توافق با غرب تغییر دهد. رفتاری که نوعی هویت زدایی از ارزش های انقلابی ملت ایران است. این نوع رفتارهای غرب نشان می دهد که آنها نه تنها به دنبال تعامل سازنده و برابر با ایران نیستند بلکه برآنند تا داشته های ایران را حذف و در نهایت آن را به کشوری بدون ارزش های درونی مبدل سازند که همان تهی سازی ایران از ارزش هاست که هدف نهایی آن نیز نابودسازی انقلاب اسلامی در جنگ نرم و تبدیل آن به ساختاری دست نشانده و فاقد دستاوردها پیشرفته و ارزش های ملی است. رفتاری که راهکار مقابله با آن تاکید بر حفظ ارزش ها و داشته های درونی و نیز تکیه بر دستیابی به دانش و دستاوردهای جدید در عرصه های مختلف علمی و از جمله در حوزه هسته ای، موشکی و... است که شکستی دیگر را بر دشمنان این مرز و بوم تحمیل خواهد ساخت. نویسنده: قاسم غفوری